วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

"ลดาวัลลิ์" ร่วมงานสานสัมพันธ์สองฝั่งโขง ไทย-ลาว


"ลดาวัลลิ์" ร่วมงานสานสัมพันธ์สองฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม ไทย-ลาว ประจำปี 2562 ณ จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านแจ๋มป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ประกาศจะใช้วัฒนธรรมเชื่อมการค้าไทย-ลาวให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

12 เมษายน 2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ว่าที่ ส.ส. เขต 5 จังหวัดเชียงรายและ ดร.เทอดธนัท สีเขียว สมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางไปร่วมงานสานสัมพันธ์สองฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม ไทย-ลาว ประจำปี 2562 ณ จุดผ่อนปรนชายแดนบ้านแจมป๋อง จัดโดยเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  มีนายสุจิตต์ สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานเปิดงาน และมีนายอุดร อุ่นดารา ผู้แทนจาก เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว มาร่วมงานพร้อมกับนำการฟ้อนรำของลาวมาแสดงในงานด้วย วัตถุประสงค์การจัดงานคือ

1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเชื่อมโยงกันของประชาชนทั้งสองประเทศ

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและลาวในพื้นที่ชายแดน ให้มีกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ต่อกัน

3. เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นให้มีความพร้อมและเชื่อมโยงทางเศรรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสู่ประชาคมอาเซียน
         
นางลดาวัลลิ์  กล่าวว่า ตนได้หารือกับนายสมพงษ์ เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว ทำให้ทราบข้อมูลสถานการณ์การค้าชายแดนมากมาย ซึ่งสามารถต่อยอดขยายไปสู่การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งจะขยายไปสู่การส่งเสริมอาขีพเพื่อการส่งออกให้กับประชาชนในอำภอเวียงแก่นและทุกอำเภอติดชายแดนในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน ซึ่งตนตั้งใจจะเข้ามาทำงานร่วมกับส.ส.ของพรรคตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยโดยจะไม่ทิ้งประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทย  นอกจากนี้ตนยังได้ไปร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้ออำเภอเวียงแก่น ในวันที่ 12 เมษายนนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น