วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

"ทวี สอดส่อง" รำลึกวันรัฐธรรมนูญ ติงฉบับที่ดีที่สุดยังไม่ได้ร่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

“วันรัฐธรรมนูญ” : การมีรัฐธรรมนูญเพื่อให้สังคมเป็นประชาธิปไตยนั้น ที่ผ่านมาเรามีรัฐธรรมนูญมากถึง 20 ฉบับ แต่สังคมยังไม่เป็นประชาธิปไตย เราได้เพียงรัฐธรรมนูญ แต่เราไม่ได้ประชาธิปไตย และในรัฐธรรมนูญทั้งหมดนั้น มีฉบับปี 2560 ที่ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ห่างไกลกับความเป็นประชาธิปไตย คนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนมีอำนาจน้อย แต่คนที่มาจากอำนาจนอกระบบมีอำนาจมาก ไม่มีความสมดุลในการจัดสรรอำนาจ ผลประโยชน์ และทรัพยากรของประเทศ ทำให้ต้นทุนชีวิตมีความเหลื่อมล้ำ ในด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รัฐธรรมนูญปัจจุบันจะด้อยกว่ารัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2517 ฉบับหลังที่เกิดขึ้นวันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ที่มีการชุมนุมที่ใหญ่จำนวนมากในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยวีรชนผู้เสียสละต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและสูญเสียชีวิตของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนจำนวน 77 คน บาดเจ็บ 875 คน และยังด้อยกว่ารัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ฉบับที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่เรียกว่า “ฉบับของประชาชน”

การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยมากจึงทำให้รัฐธรรมนูญเป็นเพียง “บันทึกในการปกครองประเทศ” เท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย แม้การมีรัฐธรรมนูญกับสังคมเป็นประชาธิปไตยจะเป็นคนละเรื่องเดียวกัน แต่ในยุครัฐธรรมนูญนิยมประชาชนยังเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่คุ้มครองและมีโครงสร้างแห่งหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน

“วันรัฐธรรมนูญ” จึงขอน้อมรำลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 และถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 98 ปีแม้ผู้คนในสังคมเห็นยังว่า “รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเรายังไม่ได้ร่าง ดังนั้น รัฐบาลที่ดีที่สุดจึงยังไม่ได้เกิด” ก็ตาม

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ

#วันรัฐธรรมนูญ #ประชาชนประชาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น