วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

"ทวี" ล้อมวงคุยแก้ปัญหาเกษตรกร แก้ความเหลื่อมล้ำด้วยนโยบายพรรคประชาชาติ

“ทวี” นำทีมร่วมงานบุญที่ขอนแก่น ล้อมวงคุยแก้ปัญหาเกษตรกรและความเหลื่อมล้ำด้วยนโยบายพรรคประชาชาติเชื่อมั่นว่าแก้ปัญหาได้ผล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ และคณะ ประกอบด้วย นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ และ นายไชยพล เดชตระกูล กลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาชาติ เดินทางมาที่ วัดป่าอินทรกำแหง ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผ้าป่าสามัคคี โดยมี นายนาวิน คำเวียง นางละอองดาว คำเวียง ในฐานะ ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) พรรคประชาชาติ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคประชาชาติในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนจำนวนมาก พันตำรวจเอกทวี ได้กล่าวทักทายและชื่นชมในความตั้งใจของประชาชนที่ร่วมทำบุญ ซึ่งทุกคนแสดงความดีใจมีความสุขที่ได้รวมงานทอดผ้าป่า
จากนั้นในช่วงบ่าย พ.ต.อ.ทวี และคณะ เดินทางไปยัง วัดป่าธรรมประชานารถ ​(วัดป่าบ้านขนวน)​ ต.กุดกว้าง​ อ.หนองเรือ​ จ.ขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่ พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุ่มเกษตรกรและประชาชน รวมถึงสมาชิกพรรคประชาชาติในพื้นที่ โดยมี นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีกุดกว้าง เดินทางมาให้การต้อนรับ 

​โดย พ.ต.อ.ทวี และคณะ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเกษตรของพรรคประชาชาติ ว่า จากสถานการณ์ปุ๋ยแพง​ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน​ เพราะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ส่งต่อเป็นลูกโซ่ไปยังผู้บริโภคปลายทางที่ราคาผักผลไม้และอาหารที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรสูงขึ้นตามด้วย ประเทศไทยนำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีนเกือบ 100% เมื่อจีนและประเทศต่าง ๆ ชะลอการส่งออก​ ทำให้ราคาปุ๋ยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว​ เกษตรกรเดือดร้อนถ้วนหน้า จึงเตรียมการเสนอนโยบาย "ปุ๋ยแห่งชาติ" ขึ้นเป็นวาระเพื่อดูแลเกษตรกร ทำให้จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนการผลิตได้​ อาจจะสามารถนำเรื่องแร่โพแทสเซียมภาคอีสานที่มีมากมายมหาศาลมาใช้ประโยชน์เพื่อลดการนำเข้าและสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เสนอแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความยากจนยากไร้ที่เรียกว่ารวยกระจุกจนกระจาย เห็นว่าหลีกไม่พ้นต้องผลักดันให้นำหลักการ “สวัสดิการ” หรือรัฐสวัสดิการใช้ ที่ผ่านการพิสูจน์ในหลายประเทศว่าเป็นหนทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ดีที่สุด โดยพรรคประชาชาติมีนโยบายส่งเสริมระบบบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการถ้วนหน้า ซึ่งรัฐต้องจัดให้ประชาชนอย่างเสมอหน้า ด้วย “สิทธิที่เสมอกัน” ไม่ว่ายากดีมีจน ภายใต้หลักการที่ว่าสวัสดิการเป็น “สิทธิ” อันพึงมีของประชาชน มิใช่เพียงแค่ “หน้าที่” ของรัฐในการสงเคราะห์คนอนาถา ที่ผ่านมาพรรคประชาชาติ เสนอ ร่าง พ.ร.บ. บำนาญแห่งชาติ โดยพรรคประชาชาติ ไปตั้งแต่ปี 2563 ที่บุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคนต้องมีบำนาญบำนาญหรือเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน แต่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายการเงิน จึงไม่เห็นชอบ ซึ่งพรรคประชาชาติไม่เห็นด้วยกับการตัดสินทำแท้งกฎหมายดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี ทำให้ประชาชนเสียโอกาส ซึ่งนโยบาย 3,000 บาทบำนาญถ้วนหน้านี้ มีพรรคการเมืองอื่นได้นำมาหาเสียงอยู่ขณะนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้ช่วยกันพลังดันให้เกิดสวัสดิการประชาชนเกิดขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น