วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

“ประชาชาติ” ห่วงความปลอดภัย วันลอยกระทง แนะทุกฝ่ายร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะ ที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ระบุว่า วันลอยกระทง ปี 2565 ตามประเพณีไทย วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกรุงเทพมหานครและในแต่ละจังหวัด จะจัดสถานที่ให้พี่น้องประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี โดยคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนนิยมเดินทางไปร่วมกันลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณริมน้ำ โป๊ะ ท่าเรือโดยสาร จึงอยากให้หน่วยงานรัฐบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติภัยอื่น โดยเฉพาะตามริมน้ำ โป๊ะ ท่าเรือโดยสาร ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านจราจร รักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมถึงอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ การปล่อยโคมลอย โคมควัน ฯลฯ นอกจากนี้ ปีนี้ประเทศไทย เกิดอุทกภัย ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนมาก ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรเสียหาย จึงอยากมุ่งเน้นการใช้ขนมปังหรือแม้กระทั่งวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาทดแทน ใบตอง ใบกล้วย ต้นกล้วย หรือ ดอกไม้ต่าง ๆ พร้อมกับอยากจะรณรงค์ให้สังคมไทยร่วมทำความสะอาด เก็บขยะตามสถานที่จัดงาน ตามแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำและรักษาระบบนิเวศน์ต่อไป


ส่วนการลอยกระทงวิถีไทย ผมจะพร้อมอธิษฐานให้บ้านเมืองปลอดภัย และขอให้ประชาชนมีรัฐบาลใหม่ได้มาดำเนินการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพแทนรัฐบาลชุดเดิมได้โดยเร็ว รวมทั้งและภัยต่างๆ ผ่านพ้นไปจากประเทศชาติครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น