วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

"สรพันธ์ คุณากรวงศ์" หนุนส่งเสริมกีฬาเยาวชน สร้างเสริมสุขภาวะ


(14 มกราคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เคเค-สรพันธ์ คุณากรวงศ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยระบุว่า #วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็กปี พ.ศ. 2566 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม ซึ่งก็คือวันนี้ครับ
.
จากที่ได้แลกเแลี่ยนความเห็นกับกลุ่มน้อง ๆ เยาวชน เรื่องการกีฬา บริเวณลานกีฬาในชุมชนและหมู่บ้าน พบว่า การเปิดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและสิ่งแวดล้อมชุมชน จะสร้างบรรยากาศเปิดรับเยาวชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย สุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย และสามารถต่อยอดทำให้เกิดนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตได้ครับ
.
ลานกีฬาเพื่อเยาวชน จะช่วยเติมเต็มพื้นที่พบปะทางสังคม เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการสร้างเสริมสุขอนามัยของประชาชนและชุมชน การมีลานกีฬาขนาดย่อมกระจายตัวอยู่ทั่วเมือง จะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะและกิจกรรมชุมชนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น