วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ ยกระดับความร่วมมือ การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในภูมิภาค

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า เมื่อเวลา 13.05 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ประกอบด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และคณะผู้บริหารระดับสูง ป.ป.ส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ โดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG570 ก่อนรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติดของ และการดำเนินการศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี้ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมให้การต้อนรับด้วยสำหรับภาพรวมของสถานการณ์ยาเสพติดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตลอดทั้ง ปี 2566 ที่ผ่านมา มีการจับกุมได้ทั้งหมด 4,663 คดี ยึดสารตั้งต้นสำหรับใช้ในการผลิตยาเสพติดได้ 260 ตัน โดยได้มีการทำลายสารดังกล่าวเรื่อยมาโดยตลอด มีการจับกุมผู้ค้ามากมาย อาทิ นายอ่อง กิม วาห์ นักค้ายาเสพติดรายสำคัญในสามเหลี่มทองคำทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นสมาชิก ภาคีต่อต้านยาเสพติด จำนวน 3 ภาคี และได้มีการร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม CLMVT (กลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย) มากมาย โดยเฉพาะกับทางการไทย โดย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีผู้อยู่ระหว่างการบำบัดยาเสพติดประมาณ 1,400 คน ทั่วประเทศ มีสถานบำบัด รวม 13 ศูนย์ และมีศูนย์ให้คำปรึกษาด้วยพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ระบุว่า ภายใต้การนำของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน มี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของภูมิภาค ซึ่งเราต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้ เพราะยาเสพติดไม่มีพรมแดน แต่ละประเทศล้วนมีกฎหมายต่อต้านยาเสพติด แต่ในรายละเอียดอาจไม่เหมือนกัน ผู้ค้ายาเสพติดส่วนมากมักไม่อยู่ในประเทศที่ค้า เช่น ผู้ค้าลาวอาจจะอยู่ที่ไทยก็ได้ รัฐบาลไทยยกปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ และเห็นควรยกเป็นวาระระดับภูมิภาคด้วย ส่วนการร่วมมือกันในวันนี้ ควรเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาบูรณาการร่วมกัน และสนับสนุนที่จะมีการกำหนด Timeline ในการต่อสู้กับยาเสพติดให้ชัดเจน เช่น ใน 1 ปี ให้เห็นผลทั้งระดับภูมิภาค

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุเพิ่มเติมว่า อาชญากรรมยาเสพติด มีรายได้อันดับ 1 ของโลก เมื่อเทียบกับอาชญากรรมประเภทอื่น หากเราได้ปฎิบัติการด้านการต้านการฟอกเงินได้ น่าจะลดปัญหายาเสพติดได้ในระดับหนึ่งด้วย โดยขอเน้นการปฎิบัติการเชิงรุก และยกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับภูมิภาคด้วย

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ทางการไทย และ สปป.ลาว ได้มีการจับกุมผู้ค้าได้เป็นจำนวนมาก ขณะนี้ ยังมีหมายจับ เพิ่มเติมจำนวน 48 ใบ อยากจะขอรับการสนับสนุนจาก สปป.ลาว ในการช่วยสนับสนุนในการจับกุมด้วย โดยจะเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมชายแดน โดยมีกองทัพ ภาค 2 และ 3 ในการสนับสนุนการปฏิบัติการ โดยอาจจะขยายเขตการควบคุมในอนาคต และจะขอแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสปป.ลาว เพิ่มเติม โดยในเดือนที่ผ่านมา มีการเชิญ เจ้าหน้าที่ ของ สปป.ลาว จำนวน 30 ท่าน มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และขอขอบคุณความร่วมมืออันดีที่ผ่านมา รวมถึงอาจจะมีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจับกุมผู้ค้า และอาจจะถึงผู้เสพ/ผู้ค้ารายย่อย ซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดของยาเสพติด โดยอาจจะมีการเริ่มชุดปฎิบัติการร่วมกันด้วย

จากนั้น ในเวลา 16.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับ พลเอก วิไล หล้าคำฟอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ห้องรับรอง กระทรวงป้องกันความสงบแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นครหลวงเวียงจันทน์ โดย พลเอก วิไล หล้าคำฟอง มีข้อเสนอในการร่วมกันป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติด และยกระดับการสกัดกั้น สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ยกระดับความร่วมมือด้านการจับกุม ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การฝึกอบรม การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงความร่วมมือด้านการเผาทำลายยาเสพติดและความร่วมมือด้านการพัฒนาสารทางเลือกทดแทนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในเวลา 17.30 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ มีกำหนดการร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ กับพลตรี คำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ และหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ภัตตาคาร MAY YUAN โรงแรมลาวพลาซ่า ก่อนออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางกลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG575
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น