วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"เรืองไกร" ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เลือกนายกฯเป็นโมฆะ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการ สรรหา ส.ว. 194 คน ส่อว่าจะเป็นโมฆะ และทําให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นโมฆะหรือไม่นั้น นายเรืองไกร กล่าวว่า "หากพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า เข้าข่ายมีมูลและเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีหลายประเด็นสําคัญที่ยังไม่ได้กล่าวถึง โดยเฉพาะช่องทางการยื่นร้องไปยังอัยการสูงสุด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49”

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า “การเลือก ส.ว. 194 คน โดยคณะกรรมการสรรหา ส.ว. หากพิจารณาเทียบเคียงกับการเลือก ส.ว. 50 คน โดย กกต. จะเห็นได้ว่า มีสองมาตรฐานอย่างชัดเจน ทั้งที่การเลือกดังกล่าวมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 เหมือนกัน

การเลือก ส.ว. 50 คน มีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา มีการออกระเบียบ กกต. มีการลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการทําตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนดบังคับไว้ แต่การเลือก ส.ว. 194 คน กลับไม่มีการกระทําเช่นนั้น มีการปกปิดรายชื่อกรรมการสรรหา ไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และกรรมการบางคนยังออกมาแถแบบข้างๆคูๆ ว่า เป็นเรื่องภายในประชาชนไม่เกี่ยวอีกด้วย เรื่องนี้อาจเข้าลักษณะเป็นการใช้อํานาจตามอําเภอใจ ไม่เห็นหัวประชาชน จึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาตามมายังไม่จบสิ้น”

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า “หากพิจารณาโดยรวมตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นอีกช่องทางหนึ่ง คือการใช้สิทธิตามมาตรา 49 เพื่อให้อัยการสูงสุดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือก ส.ว. 194 คน ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่?”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น