วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดร.ปิติพงศ์ เสนอ 5 ข้อ ทางออกวิกฤตโควิด-19

30 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม (FAIR Party) โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/dr.pitipong โดยมีเนื้อหาดังนี้

ผมรู้สึกเป็นห่วง หลังเห็นศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องไม่เว้นแต่ละวัน มีประชาชนถามผมจำนวนมากว่า ถ้าผมมีอำนาจรัฐ จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร? ผมมองว่าหนึ่งในปัญหาหลักของการแพร่ระบาด โควิด-19 คือ จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชาชนทั้งประเทศ 

ผมขอเสนอทางออกจากวิกฤตครั้งนี้ โดยสิ่งที่รัฐต้องทำเป็นอันดับแรก คือ 

1.) การเปิดเสรีวัคซีน ให้สามารถนำเข้าวัคซีนมาใช้ภายในประเทศได้อย่างหลากหลายยี่ห้อ หลายหลายผู้ผลิต โดยไม่ผูกขาดทางการค้าเพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่ง เพราะการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า ไม่หลากหลาย มีวัคซีนให้ประชาชนเลือกน้อยเกินไป ประกอบกับการสื่อสารที่เป็นปัญหาของรัฐบาล จะทำให้วิกฤตที่เกิดขึ้นลุกลาม เกินเยียวยาครับ โดยจัดให้เป็นทางเลือกประชาชนฉีดได้คนละ 1 ชุดเป็นอย่างน้อย 

2.) หากประชาชนต้องการฉีดมากกว่า 1 ชุด รัฐจะต้องยินยอมให้ประชาชนมีสิทธิ์รับผิดชอบการตัดสินใจเอง ไม่ใช่การบังคับ 

3.) ต้องการสร้างภูมิต้านทานร่วม จึงให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มที่ถูกมองข้ามเพราะเรียกร้องไม่ได้ เช่น นักบวช พระ คนต่างด้าว คนต่างชาติ ซึ่งเป็นบุคคลในสังคมที่รัฐไม่ค่อยให้น้ำหนักในการดูแลรักษาจากวิกฤติโควิด-19 เป็นจำนวนมาก 

4.) ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ต้องมีเอกสารรับรอง การฉีดโดยต้องอนุญาตให้เปิดร้าน สำนักงาน และทำงานได้ทันที แต่อยู่ในลักษณะสุขอนามัยเหมือนเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ถูกสั่งปิด และลูกจ้าง แรงงาน ที่ถูกรัฐสั่งให้หยุดงาน จะทำอย่างไรไม่ให้กิจการต่างๆ ต้องล้มลงไปเสียก่อน เพื่อรักษาคน รักษางานและการจ้างงานไว้ให้มากที่สุด เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐ เน้นให้ความเป็นธรรมกับทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ

5.) รัฐต้องรับผิดต่อการทำงานที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ หรือความบกพร่องของรัฐอื่นใด ที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในวงกว้าง อย่างเข้มงวด จริงจัง และเป็นรูปธรรม

ผมหวังหากผู้มีอำนาจ รับฟังเสียงท้วงติง และปรับเปลี่ยนการดำเนินการแก้วิกฤต ด้วยปัญญา เอาข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง พี่น้องประชาชนจะได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 โดยเร็วครับ

ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ  

หัวหน้าพรรคเป็นธรรม FAIR Party

#เป็นธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น