วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

"ทวี สอดส่อง" เชิญชวนประชาชน ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

28 พฤศจิกายน 2564 เลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง คือจุดเริ่มต้นที่ "ประชาชนมีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมด้วยตนเอง"

การเกิดรัฐประหารปี 2557 ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา ภายหลังการรัฐประหารยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และต่อเนื่องด้วยการสืบทอดอำนาจของ คสช.ถึงปัจจุบัน ถือว่า คสช.และรัฐบาลได้ยึดอำนาจการปกครองท้องถิ่นไปด้วยและได้รวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ที่ราชการส่วนกลางและภูมิภาคที่ตนเองสามารถควบคุมสั่งการได้ ทำให้การปกครองท้องถิ่นของไทยถอยหลังเข้าคลอง ไร้อำนาจและเหลือเพียงแต่รูปแบบเท่านั้น โดยหนึ่งในหลายๆ คำสั่งที่ คสช.กระทำกับ อปท. คือ การไม่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นเอง ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่น จึงเป็นก้าวแรกที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับอำนาจคืนมาจาก คสช. และรัฐบาล

การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง ครอบคลุมประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ค่อนประเทศ รับสมัคร 11-15 ตุลาคม 2564 และการเลือกตั้งได้ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แม้จะล่าช้าไป แต่ก็ยังคงมีความสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องไปใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจาก คสช.ได้เห็นถึงความตื่นตัวและความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนในการปกครองตนเอง อบต. เป็นกุญแจสำคัญในแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เข้าถึงชาวบ้านที่สุด กระจายอำนาจทั้งการบริหาร การตัดสินใจ ทั้งคนและงบประมาณ และการแก้ปัญหาที่เรียกว่า “การแก้ปัญหาโดยคนรู้ดีไม่ใช่คนหวังดี” ที่ใช้ฐานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่รู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

การขจัดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านคุณภาพชีวิต สิทธิ์ โอกาส อำนาจ ศักดิ์ศรี และเชิงพื้นที่ อบต. ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้แท้จริง เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของประชาชนจากที่เคยถูกกำหนดโดยรัฐราชการ เป็น “ประชาชนมีสิทธิ์กำหนดชะตากรรมด้วยตนเอง” สามารถส่งเสริมอำนาจทั้งของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพเป็นชุมชนเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามหลักการประชาธิปไตยนั่นเอง


พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เลขาธิการพรรคประชาชาติ



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น