วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

"ทวี" นำทัพ คนรุ่นใหม่ประชาชาติ ลงพื้นที่นนทบุรี

พันตำรวจเอกทวี  สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นางสาวอนุสรา มู่ฮัมหมัด อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นนทบุรี พรรคประชาชาติ นายนัฐพล กาวินคำ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปทุมธานี เขต 1 พรรคประชาชาติ นายปริญญา กิจยิ่งยง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ พรรคประชาชาติ นายไชยพล เดชตระกูล คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ และ นายธวัชชัย แสงวัณณ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ เดินทางมาร่วมงานประจำปี มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมการกุศลหารายได้ ซ่อมแซมมัสยิด โรงเรียน สวัสดิการครู และใช้ในกิจการการศึกษา โดยมี ดร.อุมัร เจริญสุข อิหม่ามประจำมัสยิด และคณะกรรมการมัสยิดร่วมต้อนรับ มีประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมากพันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า กิจกรรมการกุศลหารายซ่อมแซมมัสยิด โรงเรียน สวัสดิการ ครู และใช้ในกิจการการศึกษาถือเป็นความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในเรื่องของมิติของศาสนา การศึกษาและพหุวัฒนธรรมในประสบการณ์การอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีโรงเรียนประจำมัสยิดที่เรียกว่า ตาดีกา สถาบันปอเนาะ และก็โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน มีรูปธรรมอย่างหนึ่งจะพบว่าเด็กที่ไปเรียนสถาบันปอเนาะหรือไปเรียนตาดีกา พ่อแม่ผู้ปกครองจะมีความรู้สึกได้ว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่ ครอบครัว และที่สำคัญในเด็กที่ไปเรียนปอเนาะสถาบันตาดีกาไม่มีใครติดยาเสพติด แต่ถ้าไปเรียนอื่นๆมีติดยาเสพติด พ่อแม่มองโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สถาบันปอเนาะ โรงเรียนตาดีกา ทำให้ลูกหลานเขามีความรับผิดชอบการเรียนศาสนา เป็นการเปลี่ยนมนุษย์จากคนป่าเถื่อนให้เป็นคนมีศาสนาให้เป็นคนมีจริยธรรม การศึกษาเป็นการเปลี่ยนมนุษย์จากไม่รู้ให้รู้ โดยเฉพาะการศึกษาที่มีศาสนาเป็นการเรียนเรื่องชีวิตคือจะทำอย่างไรให้ชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในหลักคำสอน พรรคประชาชาติเราถือหลักที่ให้ความสำคัญความเป็นมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้จะมีความแตกต่างหลากหลาย ทุกคนต้องได้รับการให้เกียรติมีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน เราเชื่อมั่นว่าถ้าในแนวทางไม่แบ่งคนว่าคนหนึ่งใหญ่กว่าอีกคนให้ความสำคัญในความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความยุติธรรม เป็นแนวทางการสร้างสังคมและสร้างประเทศให้เจริญงอกงามและเป็นสันติสุข ต้องให้สังคมมีความยุติธรรม และปัญหาของประชาชนทั้งประเทศที่เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พรรคประชาชาติมีความรับผิดชอบต่อปัญหาเรื่องการศึกษา ศาสนา สังคม เศรษฐกิจปากท้อง เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง นโยบายสำคัญที่พรรคประชาชาติใช้ความเป็นธรรมและการศึกษานำการเมืองการทหาร เพราะว่ามนุษย์ทุกคนที่มีเหมือนกันคือให้สมองและสติปัญญาเพื่อต้องการให้คนใช้เรียนรู้ ดังนั้นเรียนรู้ก็ต้องไม่ใช่เรียนรู้สิ่งต่างๆจะเกิดจากความรู้ทั้งสิ้น กำแพงเมืองจีนก็สร้างด้วยความรู้ ไม่ใช่สร้างด้วยอาวุธ กิจกรรมที่ท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมวันนี้ คือ มาร่วมงานกุศลที่มาสร้างร่วมกัน รับผิดชอบต่อสังคม ศาสนาและการศึกษาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองกับประเทศ ท้ายที่สุดก็ขอดูอาให้องค์อัลเลาะห์ให้พรกับทุกคนจงประสบความสุขครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าที่จะไปร่วมงานที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง และคณะได้พบปะพูดกับประชาชน ณ มัสยิดอัลฮู่ดา คลองโต๊ะนุ้ย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีท่านสมหวัง บุญเพชร อิหม่ามประจำมัสยิดอัลฮู่ดาและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี  นายยะฟัร ผ่องใส คอเต็บมัสยิดอัลฮู่ดา คลองโต๊ะนุ้ย และคณะกรรมการคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย นายอาวุฒิ วงษ์ประเสริฐ อดีตรองนายกอบต.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพูดคุยถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีมุสลิมประมาณ 200 คน อายุชุมชนมากกว่า 100 ปี ที่ตั้งมัสยิดมีวัดอยู่โดยรอบจำนวน 4 วัดล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน บูดูปลาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะที่มีชื่อเสียงของชุมชนที่ได้รับความนิยมผู้ซื้อต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนทางออนไลน์ วิถีชีวิตเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง และคณะ ได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด ที่มาพบปะด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น