วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

"ประชาชาติ" ห่วงปัญหาเงินเฟ้อ กระทบเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2565 ล่าสุด ที่ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2565 ชะลอลง โดยการบริโภคและลงทุนของภาคเอกชนปรับลดลงจากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับลดลงจากการระงับการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Test & Go 

ขณะที่การส่งออกสินค้าปรับลดลง และด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานและอาหารสด เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมยังเปราะบาง แสดงถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทย สะท้อนความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เพราะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ส่งต่อเป็นลูกโซ่ไปยังผู้บริโภคปลายทางที่ราคาผักผลไม้และอาหารที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรสูงขึ้นตามด้วย 

ดังนั้นจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ หลีกทางให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศแทนได้แล้ว ก่อนที่วิกฤตเศรษฐกิจจะลุกลาม ส่วนแนวทางของพรรคประชาชาตินั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรรู้จักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารพิษ โดยจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนการผลิตได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ มีสุขภาพดีและมีสิ่งแวดล้อมปลอดภัยยั่งยืนครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น