วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“ประชาชาติ” ห่วงเงินเฟ้อ กระทบเกษตรกร เตือนรัฐเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ

นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนมิถุนายนปี 2022 สูงขึ้นร้อยละ 7.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 13 ปี และเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ที่อยู่ในอัตราร้อยละ 7.1 ว่า “เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสูง และอาจสูงขึ้นไปอีกในเดือนสิงหาคม จากการปรับตัวขึ้นของน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้สินค้าต่างๆ ที่ประชาชนต้องใช้อุปโภค-บริโภค ปรับขึ้นตาม”

“ภาวะดังกล่าว ทำให้พี่น้องเกษตรกร แบกรับต้นทุนไม่ไหวจึงมีการทยอยปรับขึ้นราคาผลิตผลทางการเกษตร และราคาอาหารสดทั้งระบบ สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ปล่อยให้ประชาชนเผชิญวิกฤต ส่งผลต่อทั้งต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งเป็นลูกโซ่ และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ซ้ำเติมปัญหาเกษตรกร ประเทศไทยพึ่งการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศสูงถึง 90-95% และปัจจุบันมูลค่าต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า” 

“ทิศทางในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 นั้น ประเมินว่า ภาวะเงินเฟ้อ มีแนวโน้มขยายตัวต่อไป ท่ามกลางภาวะผันผวนหลายปัจจัย รวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาดที่ยังคงมีอยู่ รัฐต้องตระหนักว่า ภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้สำคัญของครัวเรือนไทยในชนบท ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือการรับจ้างในภาคเกษตร ภาครัฐจึงควรเร่งออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่โดยเร่งด่วนครับ” นายมนตรี บุญจรัส กล่าว ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น