วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

"ทวี" อัดรัฐขึ้นค่าไฟ ผลักภาระประชาชน บริหารงบฯ ขาดธรรมาภิบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา ว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อย ขอปรับลด 6% หรือ 629 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่า มีความเป็นห่วงกระทรวงการคลังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษี และมีการปล่อยให้การจัดเก็บภาษีอยู่ในความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงานจัดเก็บ ซึ่งอาจขาดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการ พร้อมกับเสนอแนะให้กระทรวงการคลังเน้นการจัดเก็บภาษีที่เน้นลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของกลุ่มบุคคลที่มีฐานะดี ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดกรณีที่มีผู้มีฐานะดีปลูกกล้วยกลางเมืองหลวง แล้วกระทรวงการคลังวินิจฉัยว่ามีการทำการเกษตรแล้ว

“สำหรับนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการจัดเก็บค่าไฟปัจจุบันที่มีการขึ้นค่าไฟเป็นการผลักภาระให้ประชาชน ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่าการประมูลผ่านกรมบัญชีกลางกลายเป็นสนามฮั้วประมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเพราะมีผู้ได้รายชื่อของการประมูลไปก่อนทำให้เกิดการประมูลที่มีราคาใกล้เคียงกับราคากลางที่ตั้งไว้” พันตำรวจเอก ทวี กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น