วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ร่วมงานวันพบปะมุสลีมะห์ ส่งเสริมบทบาทสตรีเข้มแข็ง

(วันที่ 16 กันยายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากปัตตานี บาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 16  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี หัวข้อ ครอบครัวของฉัน สวรรค์ของฉัน กับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งสันติ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม กับความท้าทาย ในโลกยุคดิจิทัลในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบโล่ ให้กับ สตรีผู้นำ ตัวอย่าง ครอบครัวตัวอย่าง รวมถึง องค์กรตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางสุวรรณา สาแม นายกสมาคมสตรี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  รศ.ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 


พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว ตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีอย่างเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเกียรติ ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม วันพบปะมุสลีมะห์ครั้งที่ 16 ปี 2566 แสดงให้เห็นว่า เราจัดกิจกรรมนี้มา 16 ปี ซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบมีมานานกว่านั้นต้องรับตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 ปีนี้ครบ 20 ปี เพื่อจะเป็นสถานที่สร้างกำลังใจในการเป็นกำแพงจากปัญหาความไม่สงบ เราต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีครอบครัวเราถูกโจมตีครอบครัวด้วยความขัดแย้ง ความไม่สงบและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากทุกคนที่อยู่ดียินดีมีสุขเป็นครอบครัวที่เด็กสลายและล่มสลายหรือครอบครัวเปราะบาง ทำให้ชีวิตของคนที่มีความอยู่ดีมีสุขไปสู่ชีวิตเราบ้างลูกต้องขาพ่อแม่ภรรยาต้องขาดสามีสามีต้องขาดลูก คือ สิ่งที่เป็นผลกระทบการที่นายก อบจ. ได้จัดกิจกรรมการพบปะมุสลีมะห์ เพื่อต้องการให้สังคมนี้ได้รับ และยอมรับถึงครอบครัวเข้มแข็ง การมีพื้นที่สร้างพลังด้วยวิธีพบปะทางศาสนามีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ในทางกฎหมายบอกว่าบุคคลจะเสมอกันด้วยกฎหมายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ในทางปฏิบัติทางสังคมผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิง ในสัดส่วนผู้หญิง ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มี 3 คนในประเทศไทยในพื้นที่ชายแดนใต้คือผู้ว่าจังหวัดปัตตานีในส่วนราชการมีปลัดกระทรวงหญิง 2 คนในจำนวนส.ส 500 คนมีสสผู้หญิง 97 คนคือ 20% ซึ่งในหลักสากลควรจะมี 26% เป็นสัดส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ปัตตานีมีผู้ว่าราชการหญิงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ในการพบปะ มีครูปอเนาะ อยากทำปอเนาะสีขาวร่วมแก้ปัญหา ยาเสพติดไม่กลัวทหาร ตำรวจ กฎอัยการศึก หรือ พ.ร.บ. ฉุกเฉิน แต่กลัวโต๊ะครู กลัวแม่ ความเป็นแม่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างในหัวใจของลูกแม่จะยิ่งใหญ่ความสำเร็จของครอบครัวส่วนใหญ่เกิดมาจากแม่ สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากมือที่มองไม่เห็น เราไม่รู้ว่าใครมาทำร้ายมาเอาชีวิตของคนที่เรารัก มาทำให้ครอบครัวแตกสลาย

ในนามพรรคประชาชาติผมเป็นหนึ่ง ที่เป็นหนี้บุญคุณ ผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้ เพราะที่พี่น้องที่นี่เลือกผมที่เสมอว่าผมต้องอยู่รับใช้พี่น้องประชาชนถ้ากระทรวงยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับพี่น้องคนไทยไม่ได้ ผมต้องพิจารณาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับสิทธิเสรีภาพ ซึ่งคงจะทำคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยต้องร่วมมือกัน และถึงเวลาที่สตรีต้องลุกขึ้น ต้องมีความเป็นธรรมในทุก ๆ เรื่อง มีความเชื่อมั่นกับนายกอบจ. และผู้ว่าราชการจังหวัด 


ขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่าน ที่เสียสละเวลาจัด กิจกรรม ให้รู้ล่วงไปสำเร็จในทุกประการครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น