วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจง แก้กม.ราชทัณฑ์ ไม่เกี่ยวนายกฯ แต่แก้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล ยันเป็นไปตามระเบียบทุกอย่าง ย้ำ ไม่มีการเลือกปฏิบัติกรณีอดีตนายกฯ ชี้ เจ็บป่วยก็ต้องรักษา แพทย์หลายคนรับรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.35 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขึ้นชี้แจง ว่า รัฐบาลได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด โดย พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ 2560 มีมาก่อนการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายเดิม เกิดจากกฎหมายเดิมนั้นไม่สามารถจัดการหรือบริหารนักโทษได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้องแก้กฎหมายราชทัณฑ์ 2560 ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล  ทั้งนี้ ปัจจุบันเรือนจำมีผู้ต้องขัง จำนวน 280,000 คน ซึ่งล้นเรือนจำ และเกินอัตราที่รับรองได้ ทำให้สอบตกตามมาตรฐานสากล ซึ่งการที่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายดังกล่าวถือว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากรัฐต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ต้องธำรงค์ไว้ซึ่งหลักนิติธรรม อย่างไรก็ตาม การออกกฎกระทรวงและระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับนายกฯ แต่มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านคณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์เพื่อฟื้นฟูหลักนิติธรรม และเป็นไปตามหลักกฎหมาย โดยราชทัณฑ์มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ต้องออกเพื่อจำแนกผู้ต้องขังตามเกณฑ์ที่นานาชาติยอมรับ ทั้งพฤตินิสัย การศึกษา การอบรม กลุ่มผู้ต้องขังเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุด้วยว่า จากประเด็นที่กล่าวว่าราชทัณฑ์เลือกปฏิบัติกรณีอดีตนายกฯ ถือว่าไม่เป็นความจริง เพราะราชทัณฑ์ไม่ได้เลือกปฏิบัติ และมีการดำเนินการตามหลักยุติธรรม หากเจ็บป่วย ก็ต้องได้รับการรักษา เนื่องจากการเจ็บป่วยของท่านเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามา และจากการตรวจสอบกับแพทย์พบว่าป่วยจริงจากแพทย์หลายคน องค์กรหลายหน่วยงาน เกินกว่า 120 วัน โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ สำหรับข้อท้วงติงเรื่องงบประมาณของกรมราชทัณฑ์จำนวนมากนั้น ตนขอยืนยันว่า ทั้งหมดเป็นไปเพื่อต้องการพัฒนาสถานที่สร้างคน สร้างชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น