วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

"ยิ่งลักษณ์" แนะประชาชน พิจารณาร่างฯรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพประชาชนลดลงหรือไม่?


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ดิฉันขอใช้โอกาสนี้ฝากแง่คิดถึงประชาชนว่า

I would like to urge Thai people to consider these issues.

1. ประชาชนควรจะพิจารณาว่าเราอยู่ตรงจุดไหน และ รธน. นี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมหรือไม่ สิทธิเสรีภาพของประชาชนลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับ รธน. ฉบับอื่นๆที่เคยได้รับ

1. Should Thai people are to accept the draft constitution or not, I urge people to consider whether this constitution is beneficial for the people as a whole. I urge the people to consider whether our freedom and basic rights have been lessened compared to the other constitutions in the past.

2. การปรับเปลี่ยน สว. ที่มาจากการเลือกตั้งมาสู่การแต่งตั้ง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร จะเป็นการควบคุมเสียงในสภาโดยคนกลุ่มเดียวหรือไม่ หรือ สร้างให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นใจในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือไม่

2. How would the reverse of senators from partially elected to totally selected affect our country? Would passing this constitution be empowering the totally selected senators i.e. a group of priviledged people to control votes in the parliament? Or would this constitution provide national stability, trust and confidence enough to resolve our economic issues?

3. การให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ มีบทบาทมากขึ้น และมีอำนาจในการตรวจสอบ สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา ครม. และ มีอำนาจถอดถอนนักการเมือง  อีกทั้งยังเป็นผู้ตัดสินกรณีที่มีความขัดแย้งนั้น เป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ และมีความเหมาะสมหรือถูกต้องเพียงใด

3. Would it be appropriate and democratic to empower the constitutional court to be able to examine Members of Parliament, the Parliament, and the Cabinet, and to impeach politicians, including having power to judge national conflicts.

4.  ขอฝาก คสช. และ กรธ. ว่าควรจะประกาศ แผนงานและขั้นตอนหลังจากผลประชามติ ทั้งกรณีรับร่างหรือไม่รับร่างว่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมปที่สัญญาไว้กับนานาประเทศอย่างไร จะได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ เพราะประชาชนจะได้สบายใจในเรื่องระยะของการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขในการลงประชามติ แทนที่จะพิจารณาแต่เนื้อหาของ รธน. แต่เพียงอย่างเดียว

4. I urge NCPO to announce clearly on sequences after the referendum. If passed or rejected, would NCPO hold the general election as promised to the international community according to the announced roadmap? "Time" is an essence and it is as important  as the substance of the new constitution.

Yingluck Shinawatra

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น