วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

"ลดาวัลลิ์" เร่ง คสช. แก้ปัญหาเกษตรกร ขาดแคลนน้ำ-ประชาชนเดือดร้อน


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในปัจจุบันที่รัฐบาลควรจะต้องใส่ใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังทั้งระยะสั้นเฉพาะหน้า และในระยะยาว อย่าสนใจแต่ปัญหาการเมืองจนลืมปัญหาความเดือดร้อนเรื่องรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปร่วมงานประเพณีหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนและในภาคอีสานหลายจังหวัด พบว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและในอ่างเก็บน้ำแห้งขอด ที่น่าเป็นห่วงคือน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาบริโภคแทบจะไม่มีแล้ว จึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผัก ผลไม้ที่ขาดน้ำรดบำรุง ทำให้ต้น ใบ และผล ไม่สมบูรณ์คือมีขนาดเล็กกว่าปกติมาก ทำให้ขายได้ในราคาต่ำ รายได้หดหายไปจำนวนไม่น้อยสร้างความยากลำบากให้แก่เกษตรกร และพ่อค้าคนกลางก็ได้รับผลกระทบไปด้วย นอกจากนี้รัฐบาลต้องวางแผนล่วงหน้าได้แล้วว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ทางภาคเหนือที่กำลังเริ่มออกผลอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา รัฐบาลและคสช.ควรประสานขอความร่วมมือจากพ่อค้าคนกลางและผู้ส่งออกให้รับซื้อในราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น