วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

"เพื่อไทย" เตือนผู้ไม่หวังดีหยุดเสียมารยาท-เสี่ยงละเมิดอำนาจศาลฯ ปล่อยข่าวทำลาย "ยิ่งลักษณ์"


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ขอท้วงติงกรณีมีผู้ปล่อยข่าวว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จะมีความรับผิดทางละเมิดในโครงการรับจำนำข้าว ในจำนวนเท่านั้น เท่านี้ การให้ข่าวดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดอำนาจศาล และมีลักษณะที่ฝ่ายบริหารอาจชี้นำฝ่ายตุลาการ เพราะคดีอาญาศาลยังมิได้พิพากษาเป็นที่ยุติว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา และ นางสาวยิ่งลักษณ์ มีนัดหมายจะขึ้นให้การต่อศาลด้วยตนเองเป็นครั้งแรก ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ในวันที่ 5 สิงหาคม นี้ การให้ข่าวดังกล่าวดักหน้าในวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา จึงถือว่าไม่แฟร์ ไม่เป็นธรรมกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ อย่างยิ่ง ความจริงกระบวนการยังมีข้อโต้แย้งมากมาย เช่น ใช้หลักเกณฑ์ใดวัดค่าความเสียหาย และชาวบ้านสัมผัสจริงว่าเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ซึ่งประเทศที่เจริญแล้ว เช่น สหรัฐฯ และญี่ปุ่นก็ใช้การอุดหนุนเกษตรกร เมื่อยังไม่เป็นข้อยุติเสร็จเด็ดขาดดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สังเกตการณ์ ก็ควรระมัดระวังรักษามารยาทการให้ข่าวที่อาจละเมิดอำนาจศาล หรือเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงกฎ กติกา มารยาทใดๆ ที่มักจะอ้างให้ผู้อื่นคำนึงถึง แต่ตนเองกลับละเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น