วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

"ยรรยง" ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ขายข้าวช่วยชาวนา ติง "วรงค์" ขาดความเข้าใจ-อคติรุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โพสต์ ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


“ยิ่งลักษณ์” รับซื้อและขายข้าวเพื่อช่วยชาวนาในช่วงราคาข้าวตกตํ่า “ไม่ใช่” การทุบราคาข้าวแต่มุ่งเสริมอำนาจต่อรองและเพิ่มทางเลือกให้ชาวนา

ตามที่ท่านอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ออกไปเยี่ยมพี่น้องชาวนาอีสานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้รับซื้อข้าวจากชาวนาไปช่วยขายซึ่งได้รับการตอบรับสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากคนทั่วไปที่เห็นอกเห็นใจชาวนาซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกตํ่าอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 3 ปีแล้วและปีนี้นับว่ารุนแรงที่สุดเพราะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิต่ำกว่าตันละ 1 หมื่นบาท และราคาข้าวเปลือกเจ้าก็ดิ่งลงเหลือเพียงตันละ 5-6 พันบาทเท่านั้น ปรากฎว่านายวรงค์ เดชกิจวิกรม ออกมาโจมตีว่าการช่วยเหลือชาวนาดังกล่าวเป็นขบวนการทุบราคาข้าวเพราะขายราคาตํ่ากว่าราคาข้าวที่ขายในตลาด ผมขอให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนดังนี้ครับ

1. ราคาขายข้าวหอมมะลิ กก.ละ 20 บาท เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาขายส่งข้าวสารหอมมะลิ100%ชั้น2ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาราคา กก.ละ 16.50-17.50 บาท (ข้าวใหม่ปี 59/60) กก.ละ 19.50-20.70 บาท (ข้าวเก่าปี 58/59) และ กก.ละ 22.50-23.50 บาท (ข้าวเก่าปี 57/58) และที่สามารถขายถูกกว่าราคาขายปลีกทั่วไปเพราะรับซื้อจากชาวนาโดยตรงจึงไม่ต้องเสียค่าการผลิต (เช่นค่าบรรจุถุงและหีบห่อ)ค่าขนส่ง และค่าการตลาด (เช่นค่าวางขายและค่าโฆษณา) เพราะเป็นการขายโดยไม่ผ่านคนกลางและไม่ได้ขายเพื่อแสวงหากำไร จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก ดังนั้นจึงไม่ใช่การทุบราคาข้าวแต่อย่างใด

2. การที่ท่านอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์รับซื้อข้าวจากชาวนามุ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาจากราคาข้าวที่ตกตํ่าต่อเนื่องมาเกือบ 3 ปีแล้วและปีนี้ตกตํ่ามากที่สุด และต้องการเพิ่มอำนาจต่อรองให้ชาวนาคือให้มีทางเลือกมากขึ้น เช่น การขายตรงหรือการรับซื้อตรงจากชาวนา และจะไม่มีผลเป็นการถล่มราคาหรือกดราคาข้าวให้ตกตํ่าตามที่นายวรงค์มโนและกำลังสร้างภาพบิดเบือนเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในครั้งนี้ เพราะการซื้อขายข้าวจำนวนร้อยตัน พันตันหรือหมื่นตันจะไม่มีผลเป็นการกดราคาหรือถล่มราคาข้าวได้เพราะผลผลิตข้าวในฤดูนี้เกือบ 30 ล้านตัน หากแต่การช่วยรับซื้อข้าวมาขายในลักษณะนี้จะมีผลดีคือป้องกันไม่ให้ชาวนาถูกกดราคาลงได้อีกเพราะชาวนามีทางเลือกเพิ่มขึ้น

3. ที่นายวรงค์ออกมาโจมตีท่านอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์จึงแสดงถึงอคติที่รุนแรงและน่าจะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกตลาดข้าวอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากการที่นายวรงค์พยายามสร้างภาพว่าโรงสีและนักการเมืองวางแผนร่วมกันกดราคาข้าว จนสมาคมโรงสีข้าวไทยทนไม่ได้จึงได้ออกมาชี้แจงตอบโต้และมีนักวิชาการออกมาให้ข้อมูลที่ตรงข้ามกับนายวรงค์ โดยได้ชี้ให้เห็นว่าราคาข้าวไทยถูกกำหนดโดยราคาข้าวในตลาดโลกซึ่งมีผู้ส่งออกและผู้นำเข้าข้าวในต่างประเทศเป็นผู้มีบทบาทอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น