วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

"เพื่อไทย" ห่วงราคาข้าวตกต่ำ-ยื่นหนังสือเร่งรัฐบาลแก้ปัญหาชาวนา


นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากติดตามการทำงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวนา พบว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่กำหนดราคาสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด 11,000 บาทต่อตัน นั้น มีข้อสังเกตน่าสงสัยหลายประเด็น

1. ราคาตลาดของข้าวเปลือกหอมมะลิ 11,000 ต่อตัน ไม่สอดคล้องกับราคาที่กระทรวงการคลังใช้ในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 (มติ ครม. 27 ตุลาคม 2558) ที่กำหนดไว้โดยใช้ราคาทุนบวกกำไร 15% คือราคา 15,009 บาทต่อตัน อันแสดงว่า รัฐบาลใช้ราคาสินเชื่อชะลอการขายข้าวลดลงไปถึง 4,000 บาทต่อตัน

2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่กำหนดราคาให้สินเชื่อ 9,500 บาทต่อตัน แต่อธิบายว่า เป็นสินเชื่อร้อยละ 90 ของราคาตลาด 11,000 บาทต่อตัน น่าจะไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อคำนวณดูแล้ว ก็ควรจะเป็นราคาให้สินเชื่อที่ 9,900 บาทต่อตัน เท่ากับขาดไป 400 บาทต่อตัน

3. การให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวของรัฐบาล เลือกเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิเท่านั้น ไม่รวมถึงข้าวชนิดอื่น อาจเป็นการช่วยเหลือชาวนาโดยไม่ทั่วถึง ชาวนาที่ไม่ได้ปลูกข้าวหอมมะลิจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร หรือไม่?

4.ราคาให้สินเชื่อของปีการผลิต 2558/59 ที่เคยใช้ราคา 15,009 บาทต่อตัน เมื่อนำมาเทียบกับราคาให้สินเชื่อตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ราคา 11,000 บาทต่อตัน แสดงว่า รัฐบาลอาจมีปัญหาทางการเงิน จึงทำให้ราคาข้าวอ้างอิงที่ใช้ในการให้สินเชื่อมีการลดลงเป็นจำนวนถึง 4,009 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ หลังจากศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลแล้ว ก็พบข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ทราบ เพื่อจะได้นำข้อสังเกตดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้ชาวนาได้อย่างทันกาลต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น