วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ดร.ปิติพงศ์" แนะรัฐบริหารงบประมาณ ต้องมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม (FAIR Party) โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/dr.pitipong โดยมีเนื้อหาดังนี้

เรื่องของงบประมาณแผ่นดิน จากที่ได้ติดตามการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และความเคลื่อนไหวของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาโดยตลอดนั้น ผมเห็นว่าการใช้เงินงบประมาณของประเทศ มันมีนัยยะที่สำคัญอยู่ 2 อย่างเสมอ เพื่อต้องสร้าง Maximum Profit หมายความว่า เราต้องใช้เงินเพื่อประโยชน์สูงสุด

อย่างแรก คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นเรื่องสำคัญของการใช้เงิน เพราะถ้าเราใช้เงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เราลงเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ 

อย่างที่สอง คือ ประสิทธิผล (Effective) เพราะงบประมาณเรามีจำกัด งบประมาณเราจะไปใช้พร่ำเพรื่อกับเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ เพราะการคำนึงถึงงบประมาณสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของการใช้งบเม็ดเงินนั้นลงไปในการลงทุน

เรื่องที่จะมีคำถามทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดิน มักจะพูดถึงว่าเงินไปใช้อะไร? เอาไปใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ? เอาไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆทั้งหมด? แต่รัฐบาลไม่เคยพูดถึงเอาเงินมาคืนอย่างไร? ประเด็นที่รัฐบาลต้องชี้แจง รัฐบาลควรต้องชี้แจงและบอกประชาชนให้ทราบ 

หากรัฐบาลกู้เงินมา ต้องอธิบายได้ว่าจะหาเงินมาคืนอย่างไร? จะจัดการรายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ยอย่างไร? ตลอด 7 ปีที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยย้ำตรงนี้ เน้นการกล่าวถึงแต่การใช้จ่ายเงินอย่างเดียว 

นอกจากประโยชน์ที่ได้รับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้เงินต้องคุ้มค่าแล้ว ของบางอย่างอาจจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แต่การดำเนินการบางอย่างรัฐบาลต้องทำ เป็นการคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่ไม่คุ้มค่าการลงทุน เช่น เรื่องวัคซีน รัฐบาลต้องบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินเรื่องวัคซีนมาใช้ให้เกิดคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าคุ้มค่าการลงทุน เพราะว่าเราจ่ายเงินไป แต่มันได้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจกลับมา 

เมื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่กลับมา สิ่งที่จะได้ คือ 1. ประชาชนมีความเชื่อมั่น 2. เศรษฐกิจของเราสามารถเริ่มต้นใหม่ (Restart) ต่อไปได้ และ 3. เศรษฐกิจของเราที่กำลังก้าวได้ สามารถขยับก้าวต่อไปได้เลย ซึ่งทั้งหมด คือเรื่องงบประมาณแผ่นดิน และวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลควรต้องบอกประชาชนครับ

ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ  

หัวหน้า พรรคเป็นธรรม FAIR Party

#เป็นธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น