วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"มนตรี บุญจรัส" ต้อนรับ "พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" เยี่ยมชมไทยกรีนอะโกรฟาร์ม

คุณมนตรี บุญจรัส ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษพร้อมด้วย คุณมณฑา บุญจรัส ผู้บริหารบริษัทไทยกรีนอะโกร จำกัด ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ เข้าเยี่ยม “ไทยกรีนอะโกรฟาร์ม”  ที่ ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มีพื้นที่รวมกว่า 70ไร่ พร้อมชมการสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ระบบการจัดการเกษตรแปลงใหญ่แบบผสมผสาน และโรงเรือนเพาะเห็ด โดยเป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัย โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีที่เป็นพิษให้แก่เกษตรกร มุ่งหวังให้ท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองและพื้นที่โดยรอบเป็นเมืองเกษตรและแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ รวมถึงมีการแนะนำจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยเพื่อเกษตรกรไทย และสอนเทคนิคการเพาะเห็ดแบบปลอดสารพิษให้กับเกษตรกรในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

นายมนตรี บุญจรัส ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด กล่าวว่า หลังจากนโยบายภาครัฐที่เน้นการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น สินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายมี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช กลุ่มที่ 2 เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินและหินแร่ภูเขาไฟจากธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่ม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมการทำสินค้าที่มาจากจุลินทรีย์เพราะมีความปลอดภัยมากกว่าสารเคมีกำจัดโรคและศัตรูพืช จึงมุ่งเน้นการเกษตรปลอดสารพิษที่เน้นเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้ร่วมโครงการ “ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” กับบริษัทไทยกรีนอะโกร จำกัด บริจาคอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวด แอลกอฮอล์ล้างมือ ฟักทองจากเกษตรกรชาวเหนือ และสมทบทุนสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลอ่างทอง, สถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดตาลเจ็ดช่อ และสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น