วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

“พรรคประชาชาติ” วางพานพุ่มวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม

(10 ธันวาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายมนตรี บุญจรัส กรรมการบริหาร พรรคประชาชาติ และรองโฆษก พรรคประชาชาติ เดินทางมาห้องสัมมนา B1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา เพื่อร่วมพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ และตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

. นายมนตรี บุญจรัส กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษก พรรคประชาชาติ กล่าวว่า วันรัฐธรรมนูญ ในประเทศไทย หรือวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกันครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น