วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เผยผลสำรวจ คะแนนนิยมเพื่อไทย ขยับขึ้น หลัง “รัฐบาล คสช.” บริหารประเทศ ครบ 1 ปี


#TV24 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน "กรุงเทพโพลล์" เรื่อง "คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลังผ่าน 1 ปี คสช." โดยเป็นการเก็บข้อมลูจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,014 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ผลสำรวจคะแนนนิยมพรรคการเมือง - พรรคเพื่อไทย เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเดือนมีนาคม อยู่ที่ร้อยละ 25.8 จากเดิม ร้อยละ 18.5
  • ผลสำรวจความคิดเห็น "ระยะเวลาที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับการเลือกตั้งควรเป็นอย่างไร หลังผ่าน 1 ปี คสช.?" - ร้อยละ 32.0 คิดว่า การเลือกตั้งไม่ควรเกิน 1 ปีนับจากนี้
  • ผลสำรวจความคิดเห็น "อยากให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นอย่างไร?"  - ร้อยละ 46.9 อยากเลือกแบบโอเพ่นลิสต์ คือ เลือกทั้งพรรคและเลือกผู้สมัครไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น