วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เจิด! ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ มศว ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ผ่านแฟชั่น


#TV24 หลังจากการเคี่ยวกรำความรู้อย่างเข้มข้นของเหล่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากรั้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็ได้เวลาของค่ำคืนแห่งความพิเศษของเหล่านิสิต ชั้นปีที่ 4 วิชาการออกแบบเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับการแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ การออกแบบเครื่องประดับที่เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และศิลปะ จากแรงบันดาลใจ จากตัวละครจากภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ สู่แฟชั่นโชว์ที่งดงาม ใน 'ซีนออนสกิน’ (SCENES ON SKIN) ณ ลาน EDEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Central World ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น