วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

"เพื่อไทย" ส่งหลักฐานสู้คดีถอดถอน


วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ที่บริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 7 อาคารรัฐสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย กว่า 200 คน  นำโดย นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายพีระศักดิ์ พอจิตต์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 เพื่อขอคัดค้านการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และขอใช้สิทธิแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงในการพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งด้วยตนเอง

โดยนายสามารถ ระบุว่า “ตามที่ ป.ป.ช.ได้ส่งรายงานและสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่ง เห็นว่า ป.ป.ช.ไม่มีอำนาจส่งเรื่องนี้ให้ สนช.ถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ และการดำเนินการของ ป.ป.ช.เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริง อดีต ส.ส.ได้ขอใช้สิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง แก้ข้อกล่าวหาด้วยตนเอง ประกอบคำชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือที่ยื่นไว้ต่อ ป.ป.ช. โดยขอให้ ป.ป.ช.ได้แจ้งกำหนดนัดเพื่อเข้าชี้แจง แต่ ป.ป.ช.กลับเร่งสรุปสำนวนและมีมติชี้มูลความผิด พร้อมส่งเรื่องให้ประธาน สนช.ดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่ง โดยมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ และเพิกถอนต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้ การดำเนินการของ ป.ป.ช.จึงมิชอบด้วยกฎหมาย สนช.จึงไม่มีอำนาจรับสำนวนดังกล่าวเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ ดังนั้น อดีต ส.ส.ในฐานะผู้ถูกกล่าวหามีความประสงค์ขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในการแถลงและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยตนเอง ทั้งนี้ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เคยพิจารณาถอดถอนสมาชิกสภาวุฒิสภาในประเด็นเดียวกันมาแล้ว ดังนั้น อยากขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้ดุลยพินิจพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา”

#TV24 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ที่บริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 7 อาคารรัฐสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กว่า 200 คน นำโดยนายสามารถ แก้วมีชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายพีระศักดิ์ พอจิตต์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 เพื่อขอคัดค้านการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และขอใช้สิทธิแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงในการพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งด้วยตนเองนางสาวขัตติยา สวัสดิผล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า “วันนี้มาเพื่อที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 240 กว่าคน ที่โดนถอดถอนได้ใช้สิทธิ์ขอแสดงเจตจำนงในการชี้แจงด้วยตนเองกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมเราถึงทำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร ก็คือเป็นการแสดงเจตจำนงขอชี้แจงด้วยตัวเองเป็นรายบุคคล”เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อถึงความคาดหวังในการเดินทางมายื่นหนังสือในครั้งนี้ นางสาวขัตติยา กล่าวว่า “คาดหวังความเป็นธรรม เพราะเราก็ทำในหน้าที่ของเรา ทำในอำนาจที่เรามีในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ณ ขณะนั้น เพราะฉะนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือเป็นการร่างกฎหมาย การพิจารณากฎหมาย การแก้กฎหมาย เพราะฉะนั้น การแก้ไข รัฐธรรมนูญในส่วนของที่มาของสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของเรา ที่จะปรับให้เข้ากับเหตุการณ์และความเป็นไป และทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เพราะฉะนั้น เราก็ต้องยืนยันว่าเราไม่มีเจตนารมณ์แอบแฝง หรือเราไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของที่มาสมาชิกวุฒิสภาแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น เราก็ต้องขอใช้สิทธิ์ในการแสดงเหตุผลและความคิดของเราต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

Posted by TV24 สถานีประชาชน on 26 มิถุนายน 2015


ทางด้าน นางสาวขัตติยา สวัสดิผล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า “วันนี้มาเพื่อที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 240 กว่าคน ที่โดนถอดถอนได้ใช้สิทธิ์ขอแสดงเจตจำนงในการชี้แจงด้วยตนเองกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมเราถึงทำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร ก็คือเป็นการแสดงเจตจำนงขอชี้แจงด้วยตัวเองเป็นรายบุคคล”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อถึงความคาดหวังในการเดินทางมายื่นหนังสือในครั้งนี้ นางสาวขัตติยา กล่าวว่า “คาดหวังความเป็นธรรม เพราะเราก็ทำในหน้าที่ของเรา ทำในอำนาจที่เรามีในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ณ ขณะนั้น เพราะฉะนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือเป็นการร่างกฎหมาย การพิจารณากฎหมาย การแก้กฎหมาย เพราะฉะนั้น การแก้ไข รัฐธรรมนูญในส่วนของที่มาของสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของเรา ที่จะปรับให้เข้ากับเหตุการณ์และความเป็นไป และทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เพราะฉะนั้น เราก็ต้องยืนยันว่าเราไม่มีเจตนารมณ์แอบแฝง หรือเราไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของที่มาสมาชิกวุฒิสภาแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น เราก็ต้องขอใช้สิทธิ์ในการแสดงเหตุผลและความคิดของเราต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

ด้านนายพีระศักดิ์ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนที่มาเยี่ยมรัฐสภาในวันนี้ ส่วนเรื่องกระบวนการพิจารณานั้น ขอให้เป็นไปตามหน้าที่ และขอให้ส่งตัวแทนมาพูดคุยเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยทำงานเพื่อคนไทย คนไม่ดีจึงอิจฉาจริงๆ พยายามถ่วงความเจริญชาติตลอด

    ตอบลบ