วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

"แซนด์-ชยิกา" โพสต์ครบ 2 ปี รัฐประหาร เสรีภาพถูกลิดรอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


จาก 19 กันยายน 2549​ ถึง 22 พฤษภาคม 2559 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 วันนี้ หลายคนอาจมองว่าเป็นวันครบรอบ 2 ปี รัฐประหารที่รัฐบาล คสช. ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไป แต่แท้จริงแล้วประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพได้ถูกลิดรอนไปจากประชาชน ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2549 โดยผลพวงของการรัฐประหารในวันนั้นคือรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งถือเป็น “ผลไม้พิษ” ที่ยังคงกัดกร่อน ลิดรอนสิทธิ และเป็นที่มาของการรัฐประหารอีกครั้งที่มาบรรจบครบรอบ 2 ปีในวันนี้

สิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เคยกล่าวไว้ ณ เมืองอูลันบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ว่า "รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ไม่ได้ได้มาฟรีๆ สิทธิ เสรีภาพ และความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง มีความเท่าเทียมกันนั้น ได้มาด้วยการต่อสู้และที่น่าเศร้าใจคือ ทำให้ต้องมีผู้เสียชีวิต" 

หลายเหตุการณ์การต่อสู้ของวีรชนะผู้เสียสละเหล่านั้นถือเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนความคิดความเข้าใจต่อการเมืองไทยของดิฉันและประชาชนอีกมากมาย แต่ทว่าวงจรรัฐประหารวันนี้ก็ยังไม่จบสิ้น โดยมีการยึดอำนาจในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นเครื่อง “ตอกย้ำ” ที่ชัดเจน และยังไม่แน่นอนว่าจะมีการคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างไรและเมื่อใด สถานการณ์ต่างๆในประเทศไทย ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกบั่นทอน และโอกาสที่จะกลับคืนสู่บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย

ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ที่มีอาวุธคือ "ความอดทน" จะยังคงยืนหยัดในการต่อสู้ด้วยการ “อดทน อดทน และ อดทน” เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย และจะร่วมกันปฏิเสธกระบวนการใดๆที่มิใช่แนวทางประชาธิปไตย รวมไปถึงการไปใช้สิทธิลงประชามติรัฐธรรมนูญ

ด้วยความหวังว่าในอนาคต ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย มีสิทธิ เสรีภาพ ดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บ้านเมืองมีเสถียรภาพทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประเทศไทยเป็นของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง

ชยิกา วงศ์นภาจันทร์
22 พฤษภาคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น