วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

“ชวลิต” แนะ “วิษณุ” หยุด 2 มาตรฐาน-ประเทศเดินหน้า


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณี นายวิษณุ เครืองาม รอง นายกรัฐมนตรี ออกมาปกป้องบุคคลในรัฐบาล และครอบครัวจนถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนักว่าสองมาตรฐาน ให้ความเห็นในข้อกฎหมายที่ หมิ่นเหม่ต่อการขัดหลักนิติธรรมเสียเอง โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติ เช่น การใช้ ม.44 ให้อำนาจกรมบังคับคดีในการยึดทรัพย์คดีจำนำข้าวเป็นการล่วงหน้าก่อนมีการลงนามในคำสั่งทางปกครอง ซึ่งมิได้เป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมปกติเป็นการทั่วไป ล่าสุดก็กรณีออกมาให้ความเห็นเรื่องการใช้บ้านพักในค่ายทหาร เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจโดยมีความเห็นว่าไม่เป็นความผิด ทั้งๆที่สังคมทั่วไปเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ขัดหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
     
นายชวลิต กล่าวว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยบอบช้ำจากความขัดแย้ง จนประเทศถอยหลังทางด้านการเมือง การปกครอง ไปหลายสิบปี ทางด้านเศรษฐกิจก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดใน 10 ประเทศอาเซียนมา 2 ปีติดกัน จึงควรเป็นข้อเตือนใจ ว่าทุกฝ่ายควรหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติให้ได้ เพื่ออนาคตของลูกหลานของเรา
       
คงจำกันได้ว่า คสช.ประกาศ เองว่า เข้ามาเพื่อสร้างความปรองดอง ซึ่งตนเห็นว่า หัวใจสำคัญข้อหนึ่งในการสร้างความปรองดอง คือ การปกครองบ้านเมือง ควรยึดมั่นหลักนิติธรรมซึ่งไม่เกินความสามารถของอาจารย์วิษณุ ฯ ที่จะแนะนำผู้มีอำนาจ หากได้มีการทบทวนในสิ่งที่เป็นสองมาตรฐาน โดยแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กระบวนการยุติธรรมปกตื ก็จะได้รับความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศกลับคืนมา ประการสำคัญ การยึดมั่นหลักนิติธรรมจะเป็นต้นธารในการสร้างความปรองดองตามวัตถุประสงค์ของ คสช.ที่ได้ประกาศไว้ ตนมั่นใจว่า คนไทยส่วนใหญ่ต้องการเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างชาติให้เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น