วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย-มูลนิธิคอนราดฯ จัดเสวนาวิชาการหนุน ไทย-เยอรมัน แลกเปลี่ยนนโยบายการศึกษา


(5 ตุลาคม 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) นำโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดเสวนา ในหัวข้อ "Dual Education Apprenticeship: experience sharing from Germany" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา โดยมีวิทยากรจากเยอรมนีมาให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มาร่วมงาน ณ โรงแรมสุโกศล


ทางด้าน Mr.Michael Winzer ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทางด้านของฝ่ายการเมือง ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีความเชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาแบบคู่ขนานกันไป ทั้งในเรื่องของการศึกษาและการฝึกงาน และรูปแบบของประเทศเยอรมันที่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์เพื่อสนับสนุนในเรื่องของการแลกเปลี่ยน การสัมมนากันระหว่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ทั้งทางด้านเครือข่ายของฝ่ายการเมืองของเรา รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น