วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

"ทนายยิ่งลักษณ์" ยื่นทุเลารอศาลพิจารณา-ท้วงคำสั่งทางปกครองถอนเงิน 7 บัญชี


นายนพดล หลาวทอง ทนายความผู้รับผิดชอบในคดีท่ีศาลปกครองของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการยึดเงินในบัญชี ตามคำสั่งของกรมบังคับคดี ว่า เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ว่า สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ได้ส่งหนังสือแจ้งการอายัดและยึดทรัพย์ตามคำสั่งกระทรวงการคลังมายังบ้านพักของอดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งการอายัดและยึดทรัพย์ ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพก็ได้ทำหนังสือแจ้งให้อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีทราบว่า ธนาคาร ได้ดำเนินการอายัดและถอนเงินออกจากบัญชีของธนาคารทั้ง 7 บัญชี เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 แล้วตามคำสั่งอายัด ดังนั้นขณะนี้เงินฝากในบัญชีของอดีตนายกรัฐมนตรีถูกถอนออกจากบัญชีไปแล้ว สำหรับบัญชีเงินฝากในธนาคารอื่น ยังไม่แจ้งให้ทราบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีแล้วหรือไม่?

นายนพดล กล่าวอีกว่า ในฐานะทนาย ได้ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้รอคำสั่งศาลปกครองก่อนท่ีจะดำเนินการใด เพราะขณะนี้ทนายได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีอยู่ ทั้งนี้มองว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ฝ่ายปกครองจะต้องรีบดำเนินการอายัดทรัพย์ของนางสาวยิ่งลักษณ์

"หากยังปล่อยให้หน่วยงานทางปกครองตั้งเรื่องเอง สั่งยึดอายัดทรัพย์เอง โดยไม่รอการพิจารณาของศาล หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร? การพิจารณาของศาลยังจะมีความหมายอยู่อีกหรือไม่? กลายเป็นว่าหน่วยงานทางปกครองจะใหญ่กว่าศาลหรือ?" นายนพดล กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น