วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" ยื่นหนังสือ วินิจฉัย ร่าง พ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญ


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่ง ก.พ.) เพื่อขอให้พิจารณาและส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

โดยนายอนุสรณ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการไปถึงจุดยืนที่ต้องการให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ที่ต้องยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่มีช่องทางอื่นที่จะส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ เว้นแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 (2) ประกอบมาตรา 132

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น