วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"เราคือครอบครัวเดียวกัน" สัมภาษณ์พิเศษ "ลาย จันรัศมี" อุปทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย


กองบรรณาธิการ Social Media สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน ได้รับเกียรติจากคุณลาย จันรัศมี (Lay Chanreaksmey) อุปทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ให้สัมภาษณ์พิเศษในวาระการก่อตั้งอาเซียน ครบรอบ 50 ปี 

คุณลาย กล่าวว่า "อาเซียนครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 18 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งที่ประเทศไทยมีงานหลายงานที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการครบรอบ 50 ปีของอาเซียน ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1967 ซึ่งงานในวันนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งของงานอื่นๆ" "สถานฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้รับเชิญจากทางหน่วยงานของไทย (สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์) ที่ขอเชิญตัวแทนของสถานฑูต มาร่วมงาน "50ปีอาเซียน ก้าวแรกที่ไทย ก้าวต่อไปเพื่อลูกหลาน" โดยสถานฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย มีนักศึกษาซึ่งได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยรวมตัวกันฝึกการแสดงทางวัฒนธรรมของกัมพูชา" "วัตถุประสงค์ของงานในวันนี้ คือการให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอาเซียนก่อตั้งขึ้นมาครบ 50 ปีแล้ว เราในฐานะสมาชิกอาเซียนเราจะร่วมมือกันทำงานร่วมกันพัฒนาอาเซียน เราก็จะทำอย่างไรให้สมาชิกอาเซียนทุกคนเท่าเทียมกัน ความเจริญเติบโตของบางประเทศอาจจะพัฒนาเร็วกว่า บางประเทศอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นเหมือนประเทศอื่นๆ แต่เราจะพยายามร่วมมือกันไปด้วยกัน เราเป็นครอบครัวเดียวกันของสมาชิกอาเซียน"ต่อคำถามเรื่องทิศทางการร่วมมือหลังจากนี้ ระหว่างไทย-กัมพูชาจะเป็นอย่างไรบ้าง? มาดามลาย กล่าวตอบว่า "จริงๆแล้วการร่วมมือของไทยกับกัมพูชา ไม่ว่าต่อไปหรือก่อนหน้านี้ เรามีความสัมพันธ์ที่ดี มีการร่วมมือกันไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ การค้าต่างๆ การลงทุน นักลงทุนที่ไทยก็ไปลงทุนที่กัมพูชาเยอะ เราก็มีการร่วมมือกันเราก็มีนักศึกษาที่ได้ทุนมาเรียนที่เมืองไทย มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จริงๆแล้วกัมพูชาในความคิดของดิฉันเองตัวแทนการทูตพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาดีขึ้น ไม่ว่าวันนี้หรือวันต่อไป เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเป็นพี่น้องกัน เราก็เป็นประเทศที่ใกล้กัน และเป็นเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นเราก็ไปด้วยกันเพื่อที่จะทำอย่างไรให้เราอยู่ในสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีความสุข"
นอกจากนี้ คุณลาย จันรัศมี ยังได้เชิญชวนให้ชมการแสดงชุด "กัมพูชาเป็นหนึ่ง" ของ สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงทางวัฒนธรรมจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำประเทศไทย ในงาน "50ปีอาเซียน ก้าวแรกที่ไทย ก้าวต่อไปเพื่อลูกหลาน" (ASEAN@50: For Now and Posterity) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับรู้ถึงบทบาทประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่ม ผู้ร่วมก่อตั้งและผลักดันพัฒนาการของอาเซียนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในวาระครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากประชาคมอาเซียน และสื่อถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งผลักดันนโยบายต่าง ๆ ในเวทีอาเซียน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเข้าถึงประโยชน์และโอกาสอย่างเท่าเทียมกันด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น