วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"ยุทธพงศ์" เปิดหลักฐานตรวจสอบความโปร่งใสการระบายข้าวรัฐ


ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 10.30 น. ที่พรรคเพื่อไทย คณะทำงานการตรวจสอบการระบายข้าวของพรรคเพื่อไทย นำโดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานตรวจสอบการระบายข้าว พรรคเพื่อไทย ได้เปิดคลิปวีดีโอรถบรรทุกข้าวสารจากการระบายข้าวของรัฐ จากจังหวัดนครสวรรค์จนถึงจังหวัดกำแพงเพชร และตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการระบายข้าว

นายยุทธพงศ์ ยังระบุว่า ในสัญญา ซื้อ/ขาย ดังกล่าวได้ระบุว่า
ข้อ 5.หน้าที่ของผู้ซื้อ 
  • 5.1 ผู้ซื้อจะต้องนำข้าวสารตามสัญญาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม โดยจัดทำแปรรูปหรือทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น(ปุ๋ยอินทรีย์) และจะต้องไม่นำข้าวสารดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตลาด และการค้าข้าวปกติ เพื่อการบริโภคทุกรูปแบบ 
  • 5.2 ผู้ซื้อต้องจัดส่งรายงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่ได้แจ้งรับรองตนเอง ต่อผู้ขายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการรับมอบและขนย้ายเสร็จสิ้น 
  • 5.5 ผู้ซื้อต้องรายงานการใช้ข้าวสารตามสัญญาเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมลงในแบบรายงานบันทึกข้อมูลสินค้าในรอบวันให้ผู้ขายทราบผ่านทาง http://www.pwo.co.th ของผู้ขายก่อนเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป 
  • 5.7 ผู้ซื้อต้องยินยอมให้ผู้ขายทำการติดกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อให้ผู้ขายสามารถบันทึกภาพความเคลื่อนไหวของการขนย้าย การเก็บสินค้า และการนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน
ดังนั้น ผู้ซื้อไม่สามารถนำข้าวไปขายต่อให้โรงสี หรือ ท่าข้าวอื่นๆ หรือ โรงงานในเครือข่ายได้ เพราะไม่ใช่ คู่สัญญากับผู้ขาย(รัฐบาล)

ทั้งนี้ คณะทำงานตรวจสอบการระบายข้าว พรรคเพื่อไทย ขอตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่า ท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) หากเห็นความไม่โปร่งใสในเรื่องดังกล่าวแล้ว ท่านจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร? และคณะทำงานตรวจสอบการระบายข้าว พรรคเพื่อไทย ขอฝากข้อเรียกร้องว่า ถ้ามีการยืนยันว่าข้าวทั้งหมดไม่ได้ขนย้ายไปที่อื่น ก็ขอเรียกร้องให้เปิดให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น