วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" หนุนเลือกตั้ง "เขตเดียวเบอร์เดียว" ประชาชนไม่สับสน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ผมขอตั้งคำถามถึงกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นคสช. รัฐบาล สนช. กรธ.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน. ในการผลักดัน รัฐธรรมนูญและกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่กำลังจะนำมาใช้ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น ว่า

1. รัฐธรรมนูญ และกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่พวกท่านกำลังจัดทำและพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นนั้น... 

- ท่านหวังจะให้เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้ประเทศ สร้างการยอมรับและสร้างความสามัคคี ร่วมมือกัน ให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติ และกลับคืนมาสู่ความสงบ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปใช่หรือไม่? และสิ่งที่พวกท่านพยายามทำโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่เห็นต่างจากท่าน เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้วหรือ?

2. การนำระบอบไพรมารี่โหวต เข้ามาใช้

เพื่อให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อผู้สมัครท่านใด ผ่านกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นจากสมาชิกพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งแล้ว พรรคการเมือง จะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นสุดท้ายว่าจะยินยอมให้เป็น ผู้สมัครของพรรคในการเสนอตัวให้ประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้ง พิจารณาเลือกเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นๆหรือไม่?

คะแนนที่ ประชาชนมอบให้มา เป็นทั้งคะแนนนิยมส่วนตัวของผู้สมัครแต่ละคนในแต่ละเขตเลือกตั้งและเป็นทั้งคะแนนความนิยมที่ประชาชนมีต่อพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่มอบให้แก่ผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อของพรรคด้วยอย่างแยกกันไม่ได้

ดังนั้น ขอถามว่า... มีเหตุผลใดที่จะให้ผู้สมัครของพรรคในแต่ละเขต ไม่ใช้หมายเลขเดียวกันของพรรค เพราะการใช้หมายเลขสมัครเดียวกันทั้งหมด เป็นการสะท้อนระบบพรรคการเมืองและสะท้อนเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันทางการเมืองได้ดีที่สุด

3. ระบบการเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ได้ถูกพวกท่านออกแบบ ให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว

ผู้สมัครแต่ละเขตและผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อ ล้วนเป็นเสมือนตัวแทนของพรรคการเมืองที่เสนอให้ประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งพิจารณาเลือก ด้วยเหตุผล 3 ประการคือ

  • พิจารณาจากภาพรวมของพรรค/จุดยืน/อุดมการณ์และประวัติการทำงานของพรรค
  • พิจารณานโยบายของพรรคและผลงานที่ผ่านๆมาของพรรคและประวัติการต่อสู้ของพรรค
  • พิจารณาประวัติ/ผลงานและประสบการณ์/ความรู้ ความสามารถของผู้สมัครแต่ละคน

ดังนั้นผู้สมัครทุกคน จึงเป็นตัวแทนของพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งชัดเจน มิใช่เป็นปัจเจกบุคคล ตัวใครตัวมันที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรค

ดังนั้นการให้ผู้สมัครเป็นเบอร์เดียวกันทั้งพรรคจึงเป็นเรื่องสมเหตุ สมผลและไม่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนแต่อย่างใด

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผมจึงไม่เห็นเหตุผล... ที่มีความพยายามจากผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้อง จะดื้อดึงและพยายามผลักดันให้ผู้สมัครไม่ควรใช้หมายเลขผู้สมัครจากพรรคเดียวกันมีหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ

อยากขอให้ท่านพิจารณาอย่างมีเหตุผล อย่าคิดเพียงว่าท่านมีอำนาจอยากทำสิ่งใดก็ทำได้ เพราะยิ่งไปสนับสนุนให้เห็นว่าท่านมีเจตนาอื่น ที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศโดยรวม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น