วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องเลือกตั้ง ยื่นวินิจฉัย คำสั่งคสช. ขัดรัฐธรรมนูญ


ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นางสาวณัฏฐา มหัทธนา ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตาม มาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากถูกพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 ข้อ 12 ที่ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน  โดยเห็นว่าคำสั่งห้ามชุมนุมดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ที่คุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ที่สำคัญคำสั่งดังกล่าวยังขัดต่อหลักนิติธรรม เพราะไม่ได้ออกมาเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ แต่ออกมาเพื่อคุ้มครองการรัฐประหาร ทั้งยังขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ถือว่าการชุมนุมเป็นเสรีภาพเช่นกัน   ขณะนี้มีกฎหมายสองฉบับขัดกันเอง คือคำสั่งห้ามชุมนุมกับรัฐธรรมนูญ  ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด  คำสั่งดังกล่าวย่อมใช้บังคับไม่ได้

"มีศาลที่เกี่ยวข้องได้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน  เช่น ศาลปกครองคุ้มครองการทำกิจกรรมของกลุ่ม We Walk, ศาลอาญากรุงเทพใต้คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ ที่ไม่รับคำร้องฝากขังกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว และล่าสุด คือ ศาลแพ่งคุ้มครองการชุมนุมของม็อบเทพา วันนี้ต้องมาศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นหลักให้พึ่งพาได้  ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเร่งพิจารณาโดยเร็ว เพราะเรื่องนี้ประชาชนคอยจับตาและให้ความสนใจ" นางสาวณัฏฐา กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น