วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

"จาตุรนต์" ฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทาง ไม่เป็นธรรม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เวลา 13.00น. ศาลปกครองสูงสุดนัดพิจารณาคดีหมายเลขดําที่ 61/2560 อร. ระหว่าง นายจาตุรนต์ ฉายแสง ในฐานะผู้ฟ้อง กับกระทรวงการต่างประเทศกับพวกรวม 7 คน ในข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ณ ห้องพิจารณาคดี 4 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยนายจาตุรนต์ ระบุว่า การใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางทั้งสามฉบับของตนนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น