วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประมวลภาพ "เยาวราช" ล็อกดาวน์วันแรก

ประมวลภาพ บรรยากาศบริเวณเยาวราช ย่านการค้าขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ที่วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) เริ่มบังคับใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ภายหลังจากข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27 ) ในข้อ 2 การห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นตามข้อ 4 ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพ ฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น