วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

"ทวี" ค้านรัฐจัดซื้อเรือดำน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

รัฐบาลจงใจ มุ่งมั่นจะซื้อเรือดำน้ำ โดยไม่แยแสต่อความหายนะของประชาชนที่ประสบวิกฤติภัยทั่วหน้า

.

โครงการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน 2 ลำเป็นโครงการไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในลักษณะรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงได้โอนงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำแก้ปัญหาโควิด-19 ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 กองทัพเรือจึงเสนอตั้งงบประมาณจ่ายเงินงวดแรกในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน 2 ลำ และระหว่างพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี 2564 วาระ 2 มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อยังมีต่อเนื่องและเกิดการทักท้วงของพรรคฝ่ายค้านกับกระแสความไม่พอใจของประชาชที่ขยายตัวรุนแรง จึงทำให้กองทัพเรือเลื่อนการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกไปอีก

.

ในปีงบประมาณ 2565 มีการตั้งงบประมาณผูกพันซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 22,500 ล้านบาท และงบประมาณสิ่งปลูกสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ โรงซ่อมเรือดำน้ำ คลังเก็บขีปนาวุธเรือดำน้ำ และการซื้อเรือสนับสนุนเรือดำน้ำ ใช้งบประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 

แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ที่รุนแรงกว่าเดิม ประชาชนทั้งประเทศกำลังประสบชะตากรรมติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ที่สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความด้อยประสิทธิภาพและความผิดพลาดของรัฐบาล กรรมาธิการฯงบประมาณในส่วนที่เป็นฝ่ายค้านจากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ และพรรคเพื่อชาติ มีความเห็นรวมกันว่าควรชะลอหรือเลื่อนการจัดหาเรือดำน้ำไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะหยุดและสภาพเศรษฐกิจที่เป็นความทุกข์ยากของประชาชนจะกลับคืนมาสู่ปกติ 

.

ข้ออ้างของรัฐบาลและกลาโหม ที่ว่าต้องการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลนั้นเป็นข้ออ้างที่เป็นนามธรรม และเห็นว่าควรนำงบประมาณไปใช้ด้าน “ความอยู่รอดเป็นชีวิตของคนไทยมีความสำคัญกว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำ” ซึ่งการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีหลากหลายมิติ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านนโยบายต่างประเทศ ถ้าการสื่อสารกับต่างประเทศเป็นไปด้วยดีก็ไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อในตอนนี้ ยุทธวิถีในการใช้เรือดำน้ำส่วนใหญ่ใช้สำหรับการรุกไปยังประเทศอื่น หรือประเทศอื่นรุกรานเรา ขณะนี้มีเรือดำน้ำก็ไร้ประโยชน์ ความอยู่รอดของคนไทยคือความอยู่รอดของชาติ ชาติคือประชาชน สถานการณ์ขณะนี้เราต้องอยู่รอดจากการโจมตีของโควิด-19 ที่ประชาชนทุกคน หมอ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นนักรบด่านหน้าที่ถูกโจมตีโดยเชื้อโรค ที่ประชาชนร้องไห้รอรถมารับไปโรงพยาบาล ขณะที่นอนรอเพื่อขอตรวจโควิด ขณะที่วัดเมรุแตกจากการเผาศพประชาชน ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อให้ประชาชนรอดจากความทุกข์ทรมาน ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไรจะผ่านพ้นวิกฤติภัยรายแรงไปได้

.

ตลอด 7 ปีที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจ ได้ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายที่กองทัพเรือมีอยู่ในปัจจุบันก็มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะคุ้มครองน่านน้ำและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยให้ปลอดภัยได้ หากกองทัพเรือยังยืนยันที่จะทำการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ก็จะเป็นการสร้างหนี้สินให้กับประชาชนที่จะต้องแบกรับภาระไปอีกหลายสิบปี ทั้งนี้ เงินงบประมาณที่กองทัพเรือขออนุมัตินั้นเป็นเพียงการจัดซื้อเรือดำน้ำเท่านั้น ยังไม่รวมถึงค่าอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำเรือ ค่าซ่อมบำรุง ค่าฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจริง ที่จะต้องขออนุมัติงบประมาณเป็นงบประจำของกองทัพเรืออีกมหาศาล  ตัวอย่าง เรือรบหลวงจักรีนฤเบศรที่จอดอยู่นานราว 20 ปี ขณะนี้คือภาระอันหนักอึ้งของกองทัพเรือที่แทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้งานเป็นที่ทราบดี หรืออากาศยานของกองทัพเรือที่ซื้อมาไว้เพื่อปราบเรือดำน้ำที่มีการซุบซิบกันว่าได้นำไปใช้เป็นเครื่องบินประจำให้ผู้บังคับบัญชาใช้เดินทางเป็นส่วนใหญ่ หรือจรวดอาวุธนำวิถีทั้งหลายที่ซื้อมาเก็บไว้ราคานับร้อยล้านบาท ขณะนี้ก็กำลังเสื่อมสภาพไม่มีโอกาสได้ใช้ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ล้วนมาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้น

.

การจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำที่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาผูกพัน ขอให้ยกเลิกหรือเลื่อนไปก่อนและนำงบประมาณทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง มาทุ่มเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์โควิด-19 นำมาฉีดให้กับประชาชนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด รวมทั้งดำเนินการเยียวยาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในระบบถ้วนหน้าที่ประชาชนมีสิทธิเสมอกัน พร้อมทั้งจัดหา แอนติเจน เทสท์ คิท (Antigen Test Kit) มาอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อจะได้คัดแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากประชาชนปกติที่ไม่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุดจะได้ลดอัตราการแพร่เชื้อ รวมทั้งช่วยบำบัดทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสาธารณสุขของรัฐที่ต้องระดมงบประมาณและทรัพยากรของชาติทุกอย่างเพื่อการป้องกัน การรักษาพยาบาล การเยียวยาและการฟื้นฟูประชาชนและประเทศชาติ

.

ขอย้ำว่า ประชาชนเจ้าของประเทศกำลังลำบากแสนสาหัสและกำลังต้องการความช่วยเหลือ เยาวชนเด็กไทยกำลังประสบชะตากรรมเรื่องการศึกษา ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร 

.

ในฐานะที่กองทัพเรือเป็นเสาหลักและเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยมาตลอด จึงอยากให้กองทัพเรือตัดสินใจชะลอแผนการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ไว้ก่อนจนกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะปกติและเศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่

.

การตัดสินใจของกองทัพเรือจะเป็นความหวังของประชาชน ขอให้ครองใจประชาชนคนไทยให้ได้เพื่อ “ความอยู่รอดเป็นชีวิตของคนไทยทุกคน”

.

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

และเลขาธิการพรรคประชาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น