วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

“ประชาชาติ” หนุนใช้เทคโนโลยี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


ผู้สื่อข่าวรายงานจาก พรรคประชาชาติ ว่า นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต ต้องคำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่นานาประเทศให้ความสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งทั่วโลกตั้งเป้าที่จะทำให้ได้ภายในปี 2573 ทั้งนี้ ไทยเอง ควรพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย มีการพัฒนาต่อยอดโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 


นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ระบุว่า “ปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตจะเปลี่ยนไปทั้งเทคโนโลยี การก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มแรงงานที่มีแนวโน้มจำนวนลดลง การเตรียมรับมือเป็นเรื่องสำคัญ จึงต้องพยายามผลักดันเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เน้นที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว” 


“ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องคน องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยี รวมถึงเงินทุนสำหรับการพัฒนาต่อยอดและสำหรับการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งในปีหน้า สามารถมีนโยบายที่จะสนับสนุนได้ อนาคตทิศทางประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับ” นายฐาคณิษฐ์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น