วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

“มนตรี บุญจรัส” รณรงค์วันป่าไม้สากล สร้างความตระหนักรู้ ปัญหาสิ่งแวดล้อม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม / กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

วันนี้ (21 มีนาคม) เป็น วันป่าไม้สากล

ในปี 2566 นี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักของวันป่าไม้สากล คือ “Forests and health.” หรือ ป่าไม้และสุขภาพ โดยสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่า ที่สมบูรณ์ เช่น ทำให้น้ำบริสุทธิ์ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเก็บกักคาร์บอน ป่าไม้ยังให้ยารักษาโรคที่ช่วยชีวิต และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทุกคนต้องดูแลป่าไม้ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์
.
สาเหตุของการทำลายป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์เองทั้งต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต.
.
เราทุกคน ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของป่าทุกประเภทและต้นไม้ที่อยู่นอกป่า เพื่อประโยชน์ ของคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคตได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น