วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

"จาตุรนต์" เสวนารำลึก11ปี นายแพทย์สงวน: ชูประกันสุขภาพเป็นสวัสดิการของรัฐ


นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยรักษาชาติ กล่าวในงานรำลึก 11 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ : เวทีมองไปข้างหน้า พรรคการเมือง กับการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคน จัดโดยมูลนิธิมิตรภาพบำบัด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ว่า “ในช่วงที่เริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพฯ ขณะนั้นผมดูแลสำนักงบประมาณฯก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอสงวน ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกัน ที่ผ่านมามีการถกเถียงกันเรื่องการประกันสุขภาพทั้งการยกย่องและโจมตีกันว่าเป็นประชานิยมหรือสวัสดิการของรัฐ ซึ่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องการทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้าเท่าเทียมกันโดยใช้กลไกที่รัฐเอาภาษีไปจ่ายเป็นค่าประกันให้ประชาชน โดยจ่ายให้โรงพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว หลักการนี้ทำจริงนั้นไม่ง่ายและเจตนาเพื่อให้เกิดการบริการทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแง่นี้ไม่ใช่ประชานิยมแต่กลับถูกนำไปโจมตีการทำงานของรัฐบาล ผมมองว่าควรใช้คำว่าเป็นสวัสดิการของรัฐ ไม่ใช่รัฐสวัสดิการ และเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริม”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น