วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

"ชุมสาย" ชี้ บังคับใช้กฎหมายเลือกปฏิบัติ ต้นเหตุต่างชาติเมินลงทุน


นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาบรรดาการกระทำความผิดต่างๆของกลุ่มการเมืองที่มีความผูกพันกันในอดีต และมีแนวทางหรือแนวโน้มในการสนับสนุนอำนาจในปัจจุบันของผู้มีอำนาจในรัฐบาล มักจะถูกปล่อยปละละเลย กระบวนการยุติธรรมไม่ทำงานเท่าที่ควรหรือประวิงเวลาให้เนิ่นช้า เพื่อประโยชน์ในทางใดๆ และจบที่ผลของคดีที่เป็นคุณของกลุ่มการเมืองนั้นอยู่เสมอ

ประกอบกับบรรดาการกระทำความผิดต่างๆของบุคคลที่มีอำนาจในรัฐบาลก็มักจะถูกเพิกเฉย ปล่อยผู้กระทำผิดลอยนวล ประหนึ่งว่าไม่มีอะไรหรือที่น่าเกลียดที่สุดคือกรณีที่น่าเชื่อว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เพื่อช่วยตนเองและพวกพ้องให้ปลอดภัยจากคดีความ และให้อยู่ในอำนาจต่อไป รวมถึงกรณีที่อาจมีการใช้ประโยชน์ทางคดีบีบคอต่อรองนักการเมืองให้ย้ายพรรค เป็นต้น ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายกลับอีกกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามกลับดำเนินไปอย่างหนักหน่วง รวดเร็วรุนแรง และอาจเป็นการเลือกจังหวะเวลาเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง

"การบังคับใช้กฎหมาย ต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรม และมีเมตตาธรรมประกอบด้วย การที่ผู้มีอำนาจใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในทางการเมือง บังคับใช้กฎหมายโดยมีอคติและเลือกปฏิบัติ หวั่นกลัวว่าในสังคมจะเต็มไปด้วยคนที่ไร้คุณธรรมจริยธรรม จะเกิดความแตกแยก จะหาความสงบสุขไม่ได้เลย และ ต่างชาติจะไม่เชื่อถือ อาจจะไม่กล้ามาลงทุน” นายชุมสาย กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น