วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

“เพื่อไทย” พร้อมผลักดันรัฐสวัสดิการ


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ได้กล่าวในวงเสวนา เลือกตั้งครั้งนี้รัฐสวัสดิการต้องมาจัดโดยเครือข่ายประชาชนรัฐสวัสดิการ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ที่เครือข่ายฯเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองสนับสนุนนโยบายเปลี่ยนเบี้ยยังชีพ เป็นบำนาญถ้วนหน้าว่า เรื่องการช่วยเหลือผู้สูงวัย และประชาชนที่มีรายได้น้อยเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว และเคยทำนโยบายช่วยเหลือประชาชนแบบถ้วนหน้ามาแล้วตั้งแต่สมัยที่เป็นพรรคไทยรักไทย เช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชน, การประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค,กองทุน SML,บ้านเอื้ออาทร และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นต้น 
          
นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่าการที่จะมีรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบเหมือนกับหลายประเทศได้ทำไปแล้วนั้น ประเทศไทยต้องมีรัฐบาลที่ทำงานเป็น มีฝีมือในการบริหารด้านเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้ประเทศและรายได้ของประชาชนสูงขึ้น  รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย คนมีฐานะมีรายได้สูงจะมีส่วนร่วมจ่ายก็จะมีเงินงบประมาณมากพอในการจัดสวัสดิการที่ดีให้แก่ประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้า ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญต่อนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและพรรคเพื่อไทยเคยเป็นรัฐบาลมาแล้ว ช่วงที่เราเป็นรัฐบาลก็ทำให้เศรษฐกิจดี การค้าขายดี ราคาสินค้าการเกษตรดีประชาชนมีรายได้ดี จึงจะผลักดันให้ประชาขนได้รับการดูแลอย่างดียิ่งขึ้น
          
พรรคเพื่อไทยได้ยกร่าง ...กองทุนบำนาญประชาชน ซึ่งจะให้ประชาชนได้รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาทเป็นอย่างน้อย ซึ่งอยู่ในขั้นการปรับปรุงในรายละเอียด และจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริการพรรค และ กกต.ก่อน และยินดีนำร่าง ...ฯของภาคประชาชนมาพิจารณาประกอบด้วย พรรคเพื่อไทยมีแนวคิดจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน  ลดปัญหาความยากจน แก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น