วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

“เพื่อไทย” แนะรัฐแก้ปัญหาฝุ่น เริ่มต้นที่ผังเมือง


ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการได้ร่วมอภิปราย เสวนาสาธารณะ PM 2.5 ผลร้ายการพัฒนาสวนทางความยั่งยืน จัดโดยศูนย์ศึกษามหานครและเมือง และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย ส่วนใหญ่จะพูดถึงการแก้ไขปัญหาระยะยาว และปัญหาหลักของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมาจากรถยนต์ การที่นำข้อมูลเปรียบเทียบมาจากต่างประเทศนั้น อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ การดำรงชีวิตของคนไทย กฎหมาย และปริมาณรถยนต์ต่อพื้นที่ถนนในประเทศไทย เพราะปัญหาหลักที่ฝุ่น PM 2.5 ไม่สามารถไหลออก จากเมืองได้เกิดจากสภาพอากาศปิดไม่ถ่ายเท  ซึ่งวันนี้เราคงจะต้องกลับไปพิจารณาและศึกษาอย่างจริงจังแล้วว่า ตึกสูงระฟ้านั้นบังลมหรือไม่อย่างไร การก่อสร้างรถไฟฟ้าควรทำเฉพาะเวลากลางคืน ส่วนกลางวันควรจัดสรรเส้นทาง เดินรถให้วิ่งตามปรกติ เพื่อช่วยลดปัญหารถติดและสร้างมลพิษ ดังนั้นรัฐควรเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ออกกฎหมายควบคุมมลพิษและมลภาวะทางอากาศ  ปรับปรุงรถสาธารณะ เพิ่มสวนสาธารณะ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างสถานีอัจฉริยะ Smart Air Quality Monitor ที่ทางเพื่อไทย ได้นำเสนอ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสภาพอากาศได้อย่าง Real Time  และช่วยกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของสภาพอากาศ โดยช่วยกันหาทางลดปัญหากันอย่างจริงจัง อาทิเช่น ลดการใช้รถ (Car Pool Day) และโครงการการปิดไฟวันละ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน ควรรณรงค์ให้มีทุกวันเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแก้ปัญหา การสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งโครงการทั้งสอง ไม่ควรจะมีแค่วันเดียวใน 1 ปี

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวต่อว่ารัฐบาลควรจะหันกลับมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและจริงจังในส่วนที่รัฐบาล และ คสช. ใช้ ม.44 ยกเว้นการทำ EIA และกฎระเบียบผังเมืองเปิดทางให้บริษัทเอกชนตั้งโรงไฟฟ้าขยะได้อย่างอิสระ นั้นเป็นการก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะโรงไฟฟ้าก็เป็นอีกสาเหตุที่สร้างปัญหาฝุ่น 2.5 เกินมาตรฐาน พรรคเพื่อไทยต้องการเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็น Bangkok Green City เมืองที่พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมากขึ้น เมืองที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ลดการปล่อยมลพิษทุกชนิด เมืองที่สามารถก้ไขปัญหาความยากจนและชุมชนแออัด รัฐบาลควรเปิดบายพาส และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร แบบที่ฮ่องกงทำ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษ เพราะคนไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น