วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

"แคร์" โพสต์ใหม่ ขอร้องทุกพรรคการเมือง แก้ ม. 112


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจที่อ้างชื่อ "CARE คิดเคลื่อนไทย" ซึ่งเป็นชื่อของรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายการหนึ่ง เผยแพร่ข้อความระบุว่า 

ขอยืนยันเจตนารมณ์อีกครั้งว่า เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 และ มาตรา 116 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ถูกใช้เพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
.
อีกทั้งยังขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองและหน่วยงานต่างๆ รับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน ร่วมมือกันยับยั้งการใช้กฎหมายดังกล่าวในทางทำลายล้างทางการเมือง ทำลายกระบวนการยุติธรรมไทย และ ทำลายหลักการประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน
.
พวกเราเชื่อว่า กฎหมายย่อมถูกแก้ไขได้เมื่อพบช่องโหว่ที่ขัดหลักนิติธรรม กฎหมายย่อมเปลี่ยนแปลงได้เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป การถกเถียงข้อกฎหมายย่อมสามารถทำได้อย่างสันติ ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วย ทั้งผู้ที่อยากรักษาและผู้ที่อยากแก้ไขหรือยกเลิก และเป็นเรื่องที่ชอบธรรมอย่างยิ่งที่เราจะพูดคุยถึงปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวนี้อย่างเปิดเผยและปลอดภัย
.
เราขอย้ำอีกครั้งว่า เจตนารมณ์ของเรานี้ ก็เพื่อ…
.
ให้นักโทษทางความคิดทุกคนได้รับการปล่อยตัวและคืนความยุติธรรมแก่พวกเขา
.
ให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ไม่มีนักโทษทางความคิดอีกต่อไป
.
คืนสังคมที่ปลอดภัยและยุติธรรมแก่พวกเราทุกคน
.
และนี่...คือ "ก้าวแรก" ของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย

.
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มแคร์ นำโดย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, นายภูมิธรรม เวชยชัย, นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ID CARE คิดเคลื่อนไทย เป็นกลุ่มเดียวกับที่มีการรวมตัวกันเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 โดยปัจจุบัน พยายามเข้ามามีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางของพรรคเพื่อไทยโดยเข้ามาแทนที่กลุ่มของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะอดีตประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย ในขณะนั้น จนต้องออกไปตั้งพรรคไทยสร้างไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น