วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

"ทวี" ลงพื้นที่ตากใบ ทำบุญทอดกฐินวัดธารากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปทำบุญทอดกฐิน ณ วัดธารากร (วัดบางน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ วัดธารากร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2330 เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตำบลเจ๊ะเห ซึ่งปัจจุบันมีพระครูสุนทรธรรมมานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ได้พบปะกับพี่น้องประชาชน แสดงความห่วงใยและกล่าวแสดงความระลึกถึง ขอบคุณพี่น้องพุทธศาสนิกชน ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสร้างสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมระบุว่า สภาพของเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป พี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ต้องประสบกับความลำบากในการดำรงชีพและประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ชายแดน ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและความสุ่มเสี่ยงในการระบาดของ COVID-19  ดังนั้น จึงขอเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพ หรือ ประกอบกิจกรรมต่างๆในพื้นที่พิเศษ หรือ พื้นที่และสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น