วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

"ทวี สอดส่อง" ยืนยัน "ประชาชาติ" ยึดทุกเก้าอี้ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 และนายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3 และสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ยืนยันว่าพรรคประชาชาติตัดสินใจและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งผู้สมัครในนามตัวแทนพรรคประชาชาติครบทั้ง 12 เขต ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมั่นใจว่าพรรคประชาชาติจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั้ง 12 เขต และเหตุที่มั่นใจเช่นนี้เพราะเสียงตอบรับของประชาชนดีมากมาตลอด และผลงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติในรัฐสภาให้ความสำคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ปัจจุบันพรรคประชาชาติเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว้างขวาง

พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า “เมื่อตั้งพรรคใหม่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เรายังไม่เป็นที่รู้จัก ยังได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกเป็นตัวแทนเข้าสู่รัฐสภารวมทั้งสิ้น 6 คน และทำให้เราได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีก 1 คน ส่วนในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นบัตร 2 ใบหรือบัตรใบเดียว พรรคประชาชาติมั่นใจว่าคนงานต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วจะส่งผลให้พรรคประชาชาติได้คะแนนมากขึ้นและเป็นไปอย่างท่วมท้นทั้ง 12 เขต”

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เปิดเผยว่า ประชาชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มาจากผู้นำฝ่ายบริหารมาจากกรรมการบริหาร ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตัวแทนกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ 

ทั้งนี้ ในช่วงค่ำที่ผ่านมา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติรวม 4 คน ประกอบด้วย ซูการ์โน, กมลศักดิ์, สมมุติ และ กูเซ็ง ได้ไปพบปะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างเยาวชนและพรรคประชาชาติ ตลอดจนชี้ให้เห็นว่า เยาวชนคืออนาคตของชาติ ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาพื้นที่ และต้องให้ความสำคัญกับการเมือง เพราะอนาคตของชาติและเยาวชนต้องอาศัยการเมืองเป็นเครื่องมือหรือกลไกเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง พรรคประชาชาติเป็นของพวกเราทุกคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่พรรคประชาชาติจะเป็นพรรคของคนไทยทั้งประเทศ และเป็นกลไกของการเปลี่ยนแปลงได้ จะต้องอาศัยพลังของเยาวชนและคนรุ่นใหม่

แกนนำพรรคประชาชาติ ยืนยันว่า ยังคงให้ความสำคัญและมีนโยบายเพื่อตอบโจทย์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ แต่อย่างไรก็ตามเยาวชนและคนรุ่นใหม่ก็ต้องมามีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการ กระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อให้เยาวชนได้มีจุดยืนอย่างสมภาคภูมิ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น