วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

"วรลักษณ์ ศรีสอาด" รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณจูฟะห์-วรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิกพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” (International Day for the Elimination of Violence against Women) สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยทั่วโลกได้มีการใช้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวด้วย 

แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงถือเป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่สังคม ปัญหาความรุนแรงทางเพศและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ไม่ได้ลดน้อยลง นอกจากนี้ยังเห็นการสะท้อนความรุนแรงทางเพศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ในสังคมมาโดยตลอด เช่น ในฉากละครตบ-จูบ หรือ ฉากความรุนแรงทางเพศ จนเหมือนเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ 

จูฟะห์ เห็นว่า ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อแก้ปัญหา ทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาความรุนแรงทางเพศ เพราะความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรี โดยเห็นว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาสำคัญสมควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้หญิง เด็ก และเยาวชนเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และทุกครอบครัวด้วย จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังค่ะ

จูฟะห์ - วรลักษณ์ ศรีสอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น