วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

"ทวี" ลงพื้นที่กรุงเทพฯ พบประชาชน-รับฟังปัญหาชาวประเวศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นางวรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิกพรรคประชาชาติ นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ นางอุบล นภากร ประธานชุมชนสุเหล่าบึงหนองบอน และคณะอนุสตรีมัสยิดรามคำแหง 53 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (หนองบอน) เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอิหม่ามกับคณะที่ให้การต้อนรับในนามที่มาก็มาในนามของพรรคประชาชาติประชาชาติหมายถึงประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศพี่เราเป็นพี่น้องกันพรรคประชาชาติเราได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับเราจะธรรมนูญปีหกศูนย์ที่เห็นว่าควรจะมีพรรคการเมืองขึ้นมาสักพรรคนึงเพื่อจะเป็นหลักและเป็นเสาหลักให้ประเทศ ที่จะทำให้ประชาชนในประเทศเราได้มีความสันติสุขมีความเจริญรุ่งเรืองโดยคิดว่ามิติทางการเมืองยังมีความจำเป็นที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศ พรรคประชาชาติ ปัจจุบัน ก็มีท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค มีผม พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เป็นเลขาธิการพรรค สถานะของสมาชิกในสภาปัจจุบัน เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ทั้งหมด 7 คน โดย 6 คนเป็นส.ส.เขต ที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานี 2 คนยะลา 2 คนและนราธิวาส 2 คนเราได้หกคนจาก 11 เขตในการเลือกตั้งคราวที่แล้ว
พรรคเราก็มุ่งหมายว่าจะเป็นพรรคของคนทั้งประเทศแต่ในการประชุมพรรคการเกิดพรรคเราใช้พื้นที่ปัตตานี ว่าเป็นพื้นที่ในการเปิดตัวพรรคในการประชุมใหญ่เนื่องจากว่าในมุมคิดก็คืออยากให้มองว่าคือจริงๆเราไม่ได้ย้อนไปหาอดีตแต่ว่าอดีตมันจะเป็นบทเรียนคือปัตตานีในอดีตเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วถ้าพูดถึงประเทศไทยก็คือว่าถือว่าถ้าเป็นรูปขวานก็เป็นด้ามขวานเราอยากจะทำให้เห็นว่าศักยภาพของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีความรู้มีความแข็งแรงและคิดว่าจะเป็นพลังที่จะนำมาแก้ปัญหาของประเทศอันนี้ที่จะเรียนแล้วพรรคก็พัฒนามาเรื่อยเรื่อยวันนี้ก็ที่มาพบกับพี่น้อง ในชุมชนพรรคเรามีจุดยืน ก็เหมือนเป็นพรรคที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว เราคิดว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่ดี แต่ครอบครัวถ้าครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งแล้วเราจะทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง เราจึงพยายามมองในจุดนั้น ส่วนหนึ่งก็คือ เราจะทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนของเรา ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างหลากหลายพรรคก็เลยไปประชาธิปไตย เชิงข้อมูลวัฒนธรรม คือ เราต้องอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย แล้วก็ต้องใช้ความหลากหลายความเชื่ออุดมการณ์หรืออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันมาสร้างความเข้มแข็ง เหมือนประเทศต่าง ๆ เวลาที่เขาจะกำหนดนโยบาย เมื่อเขาจะกำหนดนโยบายต้องให้ความสำคัญเชิงวัฒนธรรม

ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านอิหม่ามกับคณะที่ให้การต้อนรับเรา ทราบว่าในช่วงของโควิดเหมือนเราหยุดการทำมาหากินของคนทั้งหมดและประเทศไทย เรามีความเหลื่อมล้ำคนบางกลุ่มก็จะได้ประโยชน์จากโควิดซึ่งมีน้อยมากแต่คนทั้งประเทศส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ เราก็อยากจะเหมือนมีหลักการมีน้ำใจหรือมีความมาแบ่งปัน เพื่อให้กับชุมชนและโดยเฉพาะก็อยากจะเป็นสะพานเชื่อมให้กับชุมชนหรือประชาชนว่า อย่างน้อยพวกเราก็ยังมีตัวแทนของพรรคประชาชาติอยู่ในพื้นที่และก็จะเป็นช่องทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีของชุมชนไปยังระดับการเมืองระดับใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่สำรวจ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยได้ให้ความช่วยเหลือและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น พร้อมร่วมรับฟังปัญหาภายในชุมชน อาทิ ปัญหาน้ำเสียที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียง รวมถึงปัญหาของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในชุมชน ทั้งเรื่องถนนและเส้นทางสัญจรที่ชำรุด เพื่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น