วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประชาชาติ ส่ง “มนตรี บุญจรัส” เสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านฯ ขับเคลื่อนภาคเกษตร

พรรคประชาชาติ ส่งมนตรี บุญจรัสเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านเพื่อประชาชน ร่วมหาแนวทางแก้ไขราคาผลผลิต พัฒนาจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย

.

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ว่า นายมนตรี บุญจรัส กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ ในฐานะ รองโฆษกพรรคประชาชาติ และที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เดินทางมาร่วมโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนร่วมหาแนวทางแก้ไขราคาผลผลิต พัฒนาจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียโดยมีแกนนำและตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ เป็นต้น โดย นายมนตรี บุญจรัส มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ ทั้งนี้ ภาคเกษตรถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเนื่องจากเป็นต้นทางของปัจจัยในการดำรงชีวิต ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค รวมทั้งยังเป็นแหล่งรองรับแรงงานจากภาคการผลิตอื่น  

.

นายมนตรี บุญจรัส ระบุว่าไม่ว่าราคาผลผลิตจะตกต่ำอย่างไร เกษตรกรควรต้องมีกำไร รวมถึงการสนับสนุนแนวคิดการลดต้นทุนปุ๋ยเคมีให้เป็นศูนย์ ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งแร่โพแทสเซียมจำนวนมหาศาล อยู่ที่แอ่งชัยภูมิและแอ่งโคราช รัฐจึงควรเร่งสร้างโรงงานปุ๋ยผลิตเองและนำไปบาร์เตอร์กับแม่ปุ๋ยตัวอื่น เช่น ไนโตรเจนและ ฟอสฟอรัสจากประเทศผู้ส่งออก และให้ความสำคัญจากผลพลอยได้ แม่ปุ๋ยไนโตรเจน (N) ที่ได้จากการผลิตน้ำมัน สามารถนำมาใช้ในภาคการเกษตรให้มากขึ้น แทนที่จะไปเป็นสารตั้งต้นให้กลุ่มอุตสาหกรรมมากเกินไป เพื่อให้ปุ๋ยในประเทศมีราคาถูก เพื่อมุ่งลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงรัฐควรมีนโยบายส่งเสริมเรื่องการคืนสิทธิ์ที่ดินทำกินและโครงการล้างหนี้ให้เกษตรกรตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ด้วย


.

ผมเห็นว่า ภาครัฐควรดำเนินนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร ในมิติต่าง ทั้งการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของการทำเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาระบบขนส่ง ทั้งระบบขนส่งทางรางและท่าเรือน้ำลึก การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพเกษตรกร ครับนายมนตรี บุญจรัส กล่าว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น